2 วิธีคิคค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยังผ่อนชำระ

วิธีคิคค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
[Total: 120 Average: 5]

วิธีคิคค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยังผ่อนชำระต้องคิดอย่างไรคะ

วิธีคิคค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ยังผ่อนชำระต้องคิดอย่างไรคะ ?

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ถือเป็นรายจ่ายดังนี้

(1) รายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี ในทางบัญชีรายจ่ายบางรายการถือเป็นรายจ่ายได้ แต่ในทางภาษีรายจ่ายดังกล่าว ต้องนำมาบวกกลับเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ

(2) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน เป็นการหักค่าใช้จ่ายสินทรัพย์ถาวรในแต่ละปี เนื่องจากสินทรัพย์ถาวรมีต้นทุนสูง และใช้งานได้เกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี โดยหลักการจึงสามารถตัดเป็นรายจ่ายได้ในแต่ละปีเป็นค่าเสื่อมราคา

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top