วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือ 2 แบบสิ้นงวด แบบต่อเนื่อง

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
[Total: 504 Average: 5]

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด ?

ตามระบบบัญชีวิธีนี้จะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือเมื่อวันสิ้นงวดและคำนวณต้นทุนขาย บัญชีสินค้าจะแสดงตามยอดสินค้าคงเหลือยกมาต้นปี เมื่อมีรายการซื้อสินค้า ค่าขนส่งเข้า ส่งคืนสินค้า ส่วนลดรับ รับคืนสินค้า ขายสินค้า จะบันทึกตามบัญชีที่เกิดรายการ ไม่มีการบันทึกบัญชีสินค้าในระหว่างงวด

บัญชีสินค้าจังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันสิ้นงวด เมื่อขายไม่มีการบันทึกต้นทุนขาย บัญชีต้นทุนขายจะเป็นบันทึกวันสิ้นงวดเท่านั้น ในวันสิ้นงวดจะมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือตามจริงและนำมูลค่าที่ได้จากการตรวจนับไปบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวด ซึ่งมูลค่าที่ได้จากการตรวจนับคำนวณได้จาก จำนวนสินค้าที่ตรวจนับได้คุณกับต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าและจะคำนวณต้นทุนขายซึ่งการคำนวณต้นทุนขายได้จากสินค้าคงเหลือต้นงวดบวกซื้อเป็นสินค้าที่มีเพื่อขายหักสินค้าปลายงวดจะได้ต้นทุนขาย

แหล่งอ้างอิง : หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง Perpetual inventory system ?

วิธีบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง ( Perpetual inventory system )
1. เมื่อมีการซื้อสินค้ามาเพื่อขายหรือซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต เดบิตบัญชีสินค้าคงเหลือ
2. เมื่อมีค่าขนส่งเมื่อซื้อสินค้า เดบิตบัญชีสินค้าคงเหลือ ถ้ามีการส่งสินค้าและจำนวนที่ได้ลดหรือได้รับส่วนลดรับ เครดิตบัญชีสินค้าคงเหลือ
3. เมื่อบันทึกการขาย จะต้องบันทึกต้นทุนขาย โดยเดบิตบัญชีต้นทุนขาย เครดิตบัญชีสินค้าคงเหลือ ถ้ามีการรับคืนสินค้าและจำนวนที่ลดให้ เดบิตบัญชีสินค้าคงเหลือ
4. มีบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นบัญชีคุมยอดสินค้า และมีบัญชีย่อยบันทึกรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิด แสดงปริมาณและต้นทุนตามรายการเข้าออกของสินค้า
แหล่งอ้างอิง : หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )

แก้ไขครั้งสุดท้าย สิงหาคม 15, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top