กำลังปรับปรุง

5 วิธีฉลาดๆในการออมเงิน

Click to rate this post!
[Total: 251 Average: 5]

การออมเงิน ต้องการผู้ที่มีวินัยในตัวเองพอสมควรทีเดียว

                      ถ้ากล่าวถึงออมเงิน หรือเรียกกันง่ายๆว่าเงินเก็บนั้น มนุษย์เดือนทุกคนต้องเข้าใจดีว่า ในบางช่วงเวลานั้นเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายก็ไม่มีเงินเก็บและมักจะทำให้เกิดปัญหาทางสภาพคล่องอย่างมากทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบ และไม่ถือปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว ก็มักจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเงินเพลินจน ทำให้กระทบกับอนาคตได้ง่ายๆ การออมเงิน ต้องการผู้ที่มีวินัยในตัวเองพอสมควรทีเดียว เพราะว่าความอยากได้ อยากมี มันคือกิเลสที่ทำให้คนเราหลงลืม ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาได้ง่าย และมักจะมือเติบละเลยและหลงลืมการออมทำให้ ในวันข้างหน้า มีโอกาสลำบากได้สูงกว่าคนที่มีวินัย และรู้จักประมาณตน ที่เรียกกันว่า  ความฉลาด  นั่นเอง
                    การออมเงินมีความหมาย คือ รายรับที่มี – รายจ่าย   =  เหลือเก็บ  รายรับที่ได้ในแต่ละเดือน ควรแบ่งสัดส่วนให้ดีในการใช้จ่ายระหว่างการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายประจำอื่นที่จำเป็น และที่สำคัญต้องเหลือสัดส่วนการออมไม่น้อยกว่า 30  เปอร์เซ็นต์  มีวิธีฉลาดๆ ดังนี้ 1.ฉลาดหา   บางคนนอกจากจะมีรายได้ประจำแล้ว บางครั้งอาจจะไม่พอแก่การใช้จ่ายจนพอเหลือเก็บอาจจะแค่มีใช้เดือนชนเดือน ยิ่งมีภาระอื่นๆเกิดขึ้น เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือเลี้ยงดูลูก นั่นคือรายจ่ายที่มากขึ้นเป็นเงาตามตัว สิ่งที่ต้องทำก็คือ  การฉลาดหา ด้วยการหารายได้เพิ่มจากปกติ ซึ่งมีมากมายหลายวิธี  การลงทุนเพิ่ม หรือการลงทุนในการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นต้น 2.ฉลาดใช้ หมายถึงเมื่อมีรายได้ต้องฉลาดที่จะใช้จ่าย ในสิ่งที่จำเป็นจริงๆ หรือลดการฟุ่มเฟือยบางอย่างที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าโทรศัพท์หลายเครื่อง หรือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น 3.ฉลาดซื้อ   ซื้อหรือใช้ของใช้ที่มีคุณภาพแม้ราคาจะแพงบ้าง แต่ก็มีคุณภาพมีความทนทานใช้ได้ยาวนาน รวมไปทั้งการไม่ตกรุ่นง่ายๆ 4.ลาดลงทุน การออมเงินไม่อาจจะนับเฉพาะการเก็บหรือฝากเงินกับธนาคารเท่านั้น มีหลายวิธีเพื่อการออมและได้ประโยชน์หลายต่อ เช่น การซื้อประกันชีวิตที่มีการประกันการเจ็บป่วย หรือมีการปันผล หรือ การซื้อหน่วยลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี   หรือการลงทุนในหุ้นหรืออื่นๆ ถ้ามีความชำนาญ เป็นต้น 5.ฉลาดใช้ชีวิต คนเรามักจะมีปัญหาด้านการเจ็บป่วยในช่วงอายุหลังอายุ 40-50 ปี ภาวะสุขภาพเสื่อมถอยจากการใช้ชีวิตก่อนหน้านั้นอย่างสมบุกสมบัน ทั้งเหล้า ยา บุหรี่ เป็นต้น ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตอย่างฉลาด ด้วยการไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขที่ทำลายสุขภาพเหล่านี้ ให้ส่งผลต่อชีวิตและทำให้อายุสั้นอย่างเด็ดขาดเป็นการดีที่สุด           การออม มีความหมายกว้างขวางและเกี่ยวข้องไปกับพฤติกรรมและชีวิตประจำวันของมนุษย์เรา  คำว่าการออมมิได้ใช้เฉพาะการออมทรัพย์หรืออมเงินเท่านั้น หากแต่มองในมุมของครอบครัวและชีวิต การออม จะมากน้อยหรือมีประสิทธิภาพเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความเฉลียวฉลากและไหวพริบของแต่ละคน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การออมเงิน ต้องการผู้ที่มีวินัยในตัวเองพอสมควรทีเดียว
การออมเงิน ต้องการผู้ที่มีวินัยในตัวเองพอสมควรทีเดียว

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top