3 สมุดรายวันรับเงิน คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 404 Average: 5]

สมุดรายวันรับเงิน

สมุดรายวันรับเงิน คือ ?

สมุดรายวันรับเงิน คือ (Cash Receipts Journal) รายงานบันทึกรายการรับเงินสดหรือเงินฝากธนาคารทุกชนิดในแต่ละวันของกิจการโดยระบุ รายการจำนวนเงินพร้อมแยก เดบิต เครดิต จากนั้นทุกๆสิ้นเดือนจะทำการรวมยอดแล้วผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top