กำลังปรับปรุง

3 สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ

สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ (Material Requisition Journal)

สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ (Material Requisition Journal) หมายถึง สมุดบัญชีหรือเอกสารที่ควบคุมการเบิกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตแต่ละครั้ง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ
สมุดรายวันเบิกวัตถุดิบ คือ

Leave a Comment

Scroll to Top