รับทำบัญชี.COM | ตัวอย่างสลักหลังแคชเชียร์เช็คทำได้กี่แบบขึ้นเงินได้ไหม?

Click to rate this post!
[Total: 466 Average: 5]

การสลักหลังเช็ค เราสามารถทำได้กี่แบบ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

การสลักหลัง หมายถึง การเขียนข้อความพร้อมกับการลงลายมือชื่อหรือลงลายมือชื่ออย่างเดียวที่ด้านหลังของเช็คเพื่อแสดงถึงการโอนเช็คนั้น
การสลักหลัง มี 2 แบบ คือ
1 สลักหลังเฉพาะ หมายถึง การสลักหลังเช็คโดยระบุชื่อผู้รับโอนไว้ด้วย พร้อมด้วยลงลายมือชื่อผู้สลักหลัง เช่น นายดำต้องการโอนเช็คให้นายเขียว นายดำจึงสลักหลังว่า โอนให้นายเขียว และลงลายชื่อนายดำ แล้วส่งมอบเช็คนั้นให้นายแดง ก็เป็นอันว่าสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว
2 สลักหลังลอย หมายถึง การสลักหลังโดยลงลายมือชื่อผู้สลักเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับโอนไว้ด้วย เช่น ถ้านายดำต้องการโอนเช็คให้นายเขียว นายดำเพียงลงลายมือชื่อที่ด้านหลังเช็คแล้วส่งมอบให้นายเขียวก็เป็นอันสมบูรณ์เช่นกัน

การสลักหลังแคชเชียร์เช็ค หมายถึง การลงลายเซ็นหรือเขียนข้อความบนด้านหลังของเช็คหรือตั๋วเงินหลังจากคุณได้รับเช็คหรือตั๋วเงินนั้นจากผู้จ่ายเงิน (หรือลูกค้า) หลังจากเงินถูกนำมาแลกเปลี่ยนหรือนำเข้าสู่ระบบเงินธนาคารหรือบัญชีของคุณที่ธนาคาร

การสลักหลังนี้ทำเพื่อระบุว่าคุณได้รับเงินแล้วและจะนำเช็คหรือตั๋วเงินนี้ไปเงินสดหรือนำมาฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณ การลงลายเซ็นหรือเขียนข้อความบนด้านหลังของเช็คทำให้คุณสามารถติดตามการธุรกรรมและยืนยันการรับเงินได้อย่างชัดเจน รายละเอียดการสลักหลังอาจรวมถึง

  1. ลายเซ็น คุณสลักลายเซ็นของคุณในช่องที่กำหนดของเช็คเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับเงินและยอมรับการชำระเงินนั้น

  2. วันที่ คุณสามารถระบุวันที่ที่คุณได้รับเช็คหรือตั๋วเงิน

  3. ข้อความเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่มข้อความหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น เลขที่ใบเสร็จ หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินนี้

การสลักหลังเช็คเช็คเชียร์เช็คเป็นวิธีที่คุณสามารถจัดการและยืนยันการรับเงินจากเช็คได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรทราบว่าการสลักหลังนี้อาจมีข้อกำหนดและข้อบังคับที่แตกต่างกันไปซึ่งอาจแตกต่างตามประเทศและธนาคาร ดังนั้นคุณควรติดต่อธนาคารของคุณหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จ่ายเงินหรือองค์กรที่ให้เช็คเพื่อทราบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสลักหลังนี้

การสลักหลังเช็ค เราสามารถทำได้กี่แบบ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
การสลักหลังเช็ค เราสามารถทำได้กี่แบบ แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )