5% สำรองตามกฎหมาย คือ กี่เปอร์เซ็นต์

สำรองตามกฎหมาย
[Total: 2938 Average: 5]

สำรองตามกฎหมาย

สำรองตามกฎหมาย คือ ?

สำรองตามกฎหมาย คือ (Legal Reserve) หมายถึง เงินทุนสำรองที่กิจการมีไว้ตามข้อกำหนดกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองของกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวดไหน

สำรองตามกฎหมาย อยู่หมวด 3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top