รับทำบัญชี.COM | ได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์

             การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนต้องเสียชีวิต ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายเหตุการณ์ด้วยกัน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้ผู้ประกันตนหลากหลายคน หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปอาจจะเกิดความสงสัยว่า หากผู้ประกันตนได้เสียชีวิต

             อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่อย่างใด ผู้ประกันตนจะได้รับเงินจากประกันสังคมหรือไม่  ซึ่งในส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ จากกรณีเสียชีวิต มีดังนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิต อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่ถ้าหากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนเดือนที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพหรือญาติของผู้ประกันตน จะสามารถขอรับค่าทำศพหรือเงินสงเคราะห์ได้มากถึง 40000 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการศพ

1.บุคคลซึ่งผู้ประกันตน ได้ทำหนังสือระบุเอาไว้แล้วว่า ให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน

2.ผู้ที่เป็นสามี ภรรยา บิดามารดา หรือแม้กระทั่งบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานระบุอย่างชัดเจน

3.บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานชี้แจงชัดเจน ว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน และได้รับสิทธิในการจัดการศพของผู้ประกันตนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง โดยเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่งด้วยกัน หากทางด้านผู้ประกันตน ได้จ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง โดยเฉลี่ยห้าเดือนด้วยกัน ซึ่งในส่วนของเงินสงเคราะห์ กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุเอาไว้ ให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์นี้ แต่ถ้าทางด้านผู้ประกันตน ไม่ได้มีหนังสือระบุเอาไว้ ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามี ภรรยา บิดามารดา หรือแม้กระทั่งบุตรของผู้ประกันตน ในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน  ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

อ่านเพิ่มเติม >> สิทธิประกันสังคมตรวจสอบสิทธิประโยชน์

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )