กำลังปรับปรุง

2 การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีเสียชีวิต

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์

             การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลทำให้ผู้ประกันตนต้องเสียชีวิต ถือได้ว่ามีอยู่หลากหลายเหตุการณ์ด้วยกัน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้ผู้ประกันตนหลากหลายคน หรือกลุ่มบุคคลทั่วไปอาจจะเกิดความสงสัยว่า หากผู้ประกันตนได้เสียชีวิต

             อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานแต่อย่างใด ผู้ประกันตนจะได้รับเงินจากประกันสังคมหรือไม่  ซึ่งในส่วนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ จากกรณีเสียชีวิต มีดังนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิต อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ถึงแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน แต่ถ้าหากผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาก่อนเดือนที่เสียชีวิต ผู้จัดการศพหรือญาติของผู้ประกันตน จะสามารถขอรับค่าทำศพหรือเงินสงเคราะห์ได้มากถึง 40000 บาท ผู้ที่มีสิทธิ์จัดการศพ 1.บุคคลซึ่งผู้ประกันตน ได้ทำหนังสือระบุเอาไว้แล้วว่า ให้เป็นผู้จัดการศพและได้เป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน 2.ผู้ที่เป็นสามี ภรรยา บิดามารดา หรือแม้กระทั่งบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งมีหลักฐานระบุอย่างชัดเจน 3.บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานชี้แจงชัดเจน ว่าเป็นผู้จัดการศพของผู้ประกันตน และได้รับสิทธิในการจัดการศพของผู้ประกันตนโดยตรง โดยเฉพาะผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นระยะเวลา 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง โดยเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่งด้วยกัน หากทางด้านผู้ประกันตน ได้จ่ายเงินสมทบเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง โดยเฉลี่ยห้าเดือนด้วยกัน ซึ่งในส่วนของเงินสงเคราะห์ กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ทางประกันสังคมจะทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ซึ่งผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุเอาไว้ ให้เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินสงเคราะห์นี้ แต่ถ้าทางด้านผู้ประกันตน ไม่ได้มีหนังสือระบุเอาไว้ ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่ สามี ภรรยา บิดามารดา หรือแม้กระทั่งบุตรของผู้ประกันตน ในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน  ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top