รับทำบัญชี.COM | การเบิกสิทธิประโยชน์ ประกันสังคมมาตรา 33?

มีการทำงานอยู่กันเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นลูกจางทางองค์กรต่าง ๆ

            ในชีวิตคนเราต้องมีการทำงานอยู่กันเป็นประจำทุกวัน โดยเป็นลูกจางทางองค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการจ่างเงินสบทบให้กับกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาทุก ๆ เดือน และจะสามารถได้รับกลับคืนมาในรูปแบบเป็นสิทธิประโยชน์ หรือเกี่ยวกับความคุ้มครองลักษณะต่าง ๆ ทางประกันสังคมยังสามารถเพิ่มประสิทธิประโยชน์กันอีกด้วย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ทางด้านการประกันสังคม

1. ในกรณีที่เจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ เมื่อผู้ที่ประกันเจ็บป่วยหรือไม่สบาย ค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้น อย่างเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่ารถพยาบาล หรือค่าตรวจวินิจฉัย สามารถทำการเบิกเงินค่าชดเชยกับทางประกันสังคมได้ตามวงเงินที่ทางประกันได้มีการกำหนดไว้
2. กรณีเกิดการเสียชีวิต เมื่อผู้ประกันภัยเสียชีวิตจะได้มีการรับค่าชดเชยในการทำศพ 40,000 บาท โดยที่จะจ่ายให้แก่ผู้ที่ทำการจัดการศพนั่นเอง ทางประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินให้กับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ แต่ถ้าหากไม่ได้ทำหนังสือไว้จะมีการแบ่งเฉลี่ยให้กับพ่อแม่ ภรรยา ลูก หรือสามีของผู้ที่ทำประกันภัยในจำนวนที่เท่า ๆ กัน แต่ประกันสังคมจะมีการเพิ่มจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ได้มีการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน โดยจะต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการจ่ายเงิน
3. ในกรณีชราภาพ สำหรับในการจ่ายเข้าในกองทุนประกันทางสังคม จะมีส่วนที่จะเข้าสิทธิประโยชน์ในกรณีชรภาพอีกด้วย โดยที่ผู้ประกันภัยจะมีการได้รับเมื่อได้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป แต่ถ้าผู้ประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับการบำเหน็จหรือจะเป็นเงินบำนาญในกรณีแก่ชราภาพ หรือจะเป็นเงินนั้นให้กับผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้ที่สามารถรับสิทธิได้ และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านประกันสังคมเพียงแค่ 3 ข้อ แต่ยังมีอีก 4 ข้อเกี่ยวกับสิทธิทางด้านประโยชน์ของผู้ประกันสังคม ที่ทุกคนควรรู้และทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก พบกับบทความประกันสังคมตอนต่อไป

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )