30% สิทธิประโยชน์ภาษี BOI สามารถนำไปใช้เป็นทุน

กำลังปรับปรุง
[Total: 131 Average: 5]

สิทธิประโยชน์ภาษี boi

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ?

สิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI
เมื่อกิจการมีกำไรก็จะโอนเข้าบัญชีกำไรสะสมของบริษัทซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นทุนสำรองหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ต้องบอกก่อนว่าผู้ถือหุ้นทุกคนนำเงินมาลงทุนให้กับบริษัท บริษัทได้รับเงินมาโดยไม่มีภาระ คือไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสิน ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย และไม่ต้องชำระคืนเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ปกติกำไรจะต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา 20-30 %ตามที่กฏหมายกำหนด หรือได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ของ BOIกำไรสะสมส่วนที่เกินความจำเป็นที่ต้องสำรองไว้ใช้ขยายกิจการหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามมาตรา 34 ของพระราชบัญญัติ BOI ว่าในช่วงที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษี

หากมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลได้รับยกเว้นภาษี หากได้กำไร 10,000 บาทก็สามารถรับเป็นเงินปันผลทั้ง 10,000 บาทโดยไม่ต้องเสียภาษี แต่ข้อควรระวังคือ จะต้องจ่ายเงินปันผลในช่วงที่ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลด้วย

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top