สินค้าเสื่อมคุณภาพ

การทำลายของเสีย สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ?

Click to rate this post! [Total: 70 Average: 5] สินค้าท …

การทำลายของเสีย สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ

           การลงรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ มีขั้นตอน ดังนี้

ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่า เสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้หรือไม่
 
เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย เศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ(ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ละลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมในการตรวจสอบ
 
ก่อนทำลายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัด ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายตามความเหมาะสม

การจัดการของเสีย, สินค้าเสื่อมคุณภาพ หรือสินค้าที่มีตำหนิเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารสต็อกและควบคุมคุณภาพของสินค้าในธุรกิจ นี่คือขั้นตอนที่สามารถทำได้เมื่อคุณพบว่าสินค้ามีปัญหาหรือมีความต้องการในการจัดการ

 1. การตรวจสอบสินค้า สิ่งแรกที่ควรทำคือตรวจสอบสินค้าที่มีปัญหาหรือเสียหาย เพื่อระบุประเภทและระดับของความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

 2. การสร้างบันทึก ควรสร้างบันทึกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหา เช่น วันที่การตรวจสอบ, จำนวนสินค้าที่มีปัญหา, ลักษณะของความเสียหายหรือความผิดพลาด, และหมายเลขบรรจุภัณฑ์หรือรหัสสินค้า

 3. การจัดเก็บสินค้า สินค้าที่มีปัญหาควรถูกจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสม แยกจากสินค้าปกติเพื่อป้องกันการสับสนและให้การจัดการเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้า ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหาว่าจะทำอย่างไร รายละเอียดขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าและกฎหมายและนโยบายของธุรกิจของคุณ ตัวเลือกสามารถคือการส่งคืนผู้ผลิต, การส่งคืนผู้ขายหรือตัวแทน, การคืนเงิน, การซ่อมแซม, หรือการทิ้งทิ้ง

 5. การปรับปรุงกระบวนการ หากปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับสินค้าเป็นจำนวนมากหรือเป็นเรื่องประจำ คุณอาจต้องพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการจัดส่งเพื่อลดความผิดพลาดในอนาคต

 6. การจัดการคุณภาพ การตรวจสอบและทดสอบสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเสียหายหรือความผิดพลาดในอนาคต

 7. การที่มีอินโฟร์มเมนต์กับลูกค้า สำคัญที่จะแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่มีปัญหาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข การมีอินโฟร์มเมนต์เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความน่าเชื่อถือของลูกค้า

 8. การปรับปรุงคุณภาพ หลังจากการแก้ไขปัญหาหรือความผิดพลาด คุณสามารถพิจารณาการปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการเพื่อป้องกันปัญหาเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคต

การจัดการสินค้าที่มีปัญหาหรือเสียหายเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขาย และอย่างสำคัญในการจัดการธุรกิจเพื่อป้องกันการสูญเสียและรักษาความมั่นคงในการผลิตและขายสินค้าหรือบริการของคุณ

การทำลายสินค้าหรือทรัพย์สินเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามสถานการณ์และประเภทของสินค้าหรือทรัพย์สิน ดังนี้

 1. สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีอายุการใช้งานหรืออายุการเก็บรักษาสิ้นสุดลง อาจก่อให้เกิดการเสื่อมคุณภาพและความเสียหายตามเวลา ตัวอย่างเช่น อาหารสดหรือผลิตภัณฑ์ของที่มีวันหมดอายุ

 2. การบุกรุกหรือสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่แย่, น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, หรือสภาวะภัยธรรมชาติอื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือทรัพย์สิน

 3. การขนส่งหรือการจัดเก็บไม่ถูกต้อง การส่งสินค้าโดยใช้วิธีการขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหาย ตัวอย่างเช่น การทิ้งสินค้าข้ามระหว่างการขนส่ง, การทิ้งในสภาวะอุณหภูมิหรือความชื้นที่ไม่เหมาะสม

 4. ความผิดพลาดในการผลิตหรือความผิดพลาดในการบรรจุหีบห่อ การผลิตสินค้าที่มีข้อผิดพลาดหรือความผิดพลาดในการบรรจุหีบห่ออาจทำให้สินค้าเสียหายหรือสูญหายในขณะการขนส่งหรือเก็บรักษา

 5. การถูกขโมยหรือการสกปรก การถูกขโมยหรือการสกปรกสามารถทำให้สินค้าหายไปหรือเสียหาย

 6. การสั่งซื้อเกินความต้องการ การสั่งซื้อสินค้ามากเกินไปและไม่สามารถขายได้ทันก่อให้เกิดการทำลายสินค้าเพื่อลดสต็อก

 7. เปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อกำหนด เปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือข้อกำหนดการสินค้าอาจเป็นสาเหตุในการทำลายสินค้า ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายความปลอดภัยสำหรับยาหรืออาหาร

 8. ปัจจัยมนุษย์ การควบคุมคุณภาพหรือการจัดการสินค้าที่ไม่ถูกต้องจากมนุษย์ เช่น ความขี้เกียจ, ความผิดพลาดในการเก็บรักษา, หรือการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

การทำลายสินค้าหรือทรัพย์สินที่เสียหายเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและการจัดการสต็อก เพื่อป้องกันสูญเสียทางการเงินและรักษาความน่าเชื่อถือของลูกค้าในธุรกิจของคุณ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

คลินิก นอก เวลา ตลาด รายรับ รายจ่าย โอกาส !

หัก ณ ที่จ่าย คลินิกนอกเวลา คือ ตารางแพทย์ คลินิกนอกเวลา จุฬา คลินิกนอกเวลา จุฬา walk in ตารางแพทย์คลินิกพิเศษ คลินิกนอกเวลา ศิริราช โทร. คลินิกนอกเวลา ศิริราช สูตินารี คลินิกนอกเวลา จุฬา เบอร์ติดต่อ คลินิกนอกเวลา จุฬา มะเร็ง

วิธีการเลือกสินค้าที่จะขายออนไลน์?

การเลือกสินค้ามาขายออนไลน์ ขายของออนไลน์ วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ วิธีขายออนไลน์ การเปิดร้านค้าออนไลน์ คู่มือ ขายของออนไลน์ ปัจจัย ในการเลือกสินค้ามาขาย

การ ทำบัญชีเอง สามารถ ปรับปรุง สถานการณ์ การเงิน ของ ธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท ขั้น ตอน การ ทํา บัญชี 5 ขั้น ตอน การทําบัญชีธุรกิจ หมายถึง การทําบัญชีบริษัท excel บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ทําบัญชี บริษัทเอง การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ตัวอย่าง ทำบัญชี ห จก ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top