สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมคะ

Click to rate this post!
[Total: 622 Average: 5]

สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมคะ

สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมคะ

สินค้าที่ค้างสต๊อก ไม่ทราบว่าสามารถนำมาแถมให้กับลูกค้าได้ไหมค่ะ หรือว่าสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมคะ

1. ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะทำลายสินค้า และตัดออกจากบัญชี จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้ทำลายสินค้าแล้ว โดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป และให้ผู้ประกอบการแจ้งการทำลายสินค้าคงเหลือให้กรมสรรพากรทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วันก่อนวันทำลาย

ซึ่งกรมสรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายด้วยก็ได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี และให้ผู้ประกอบการเชิญผู้สอบบัญชีของตนมาดูเพื่อเป็นพยานในการทำลาย พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรแนบงบดุลไว้ด้วย

2. เมื่อได้มีการทำลายสินค้าโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติทางการค้าอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดแล้ว ไม่ถือว่าเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนสินค้า

จึงไม่ถือว่าเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 71/1 (8) แห่งประมวลรัษฏากร จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าที่ได้ทำลายและตัดออกจากบัญชีสินค้าคงเหลือ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

จ่ายเช็ค ชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี

Click to rate this post! [Total: 622 Average: 5] เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมารเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญชี                   บริษัทจ่ายเช็คชำระเจ้าหนี้การค้าในตอนปลายปี แต่เจ้าหนี้การค้านำเช็คไปขึ้นเงินประมารเดือนมกราคม บริษัทต้องปรับปรุงบัญ …

สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมคะ Read More »

เครื่องแบบนักเรียน ความเสี่ยง โอกาส !

แหล่ง ซื้อชุด นักเรียน แหล่ง ขายชุด นักเรียน มือสอง ชุด นักเรียน พาหุรัด ร้าน ขาย ชุด นักเรียน สะพาน ใหม่ ขายส่ง ชุด นักเรียน สํา เพ็ง ขายส่งชุดนักเรียนตราสมอ เปิดร้านเครื่องเขียน จำหน่ายชุด นักเรียน
หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี มีกี่หมวด เดบิต เครดิต

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 
ค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย บัญชี ค่าใช้จ่ายบริษัท !

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป

หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป

Click to rate this post! [Total: 622 Average: 5] หลักการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป หลักการบันทึกรายการในสุมดรายวันทั่วไป มีอยู่ด้วยกัน 2 หลักการ คือหลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่าย เพราะแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเท่านั้น เช่น นาย ก.นำเงินมาลงทุน 10,000 บาท ก็บันทึกเลยว่า …

สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมคะ Read More »

ผู้รับเหมาค่าแรง ภาษี ความเสี่ยง โอกาส !

หาช่างรับเหมาค่าแรง ค่าแรงสร้างบ้าน ตารางเมตรละ 2567 ค่าแรงสร้างบ้าน ตารางเมตรละ 2568 ผู้รับเหมาค่าแรง ผู้รับเหมาช่วง การจ้างเหมาค่าแรง มีกี่ประเภท ผู้รับเหมาค่าแรง คือ ค่าแรงช่างรายวัน สร้างบ้าน แบบเหมา ค่าแรง

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตัวอย่างหนังสือรับรอง

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

Click to rate this post! [Total: 622 Average: 5] ตัวอย่างหนังสือรับรอง ต้องโหลดข้อมูลได้ที่ไหน สามารถโหลดหรือหาข้อมูลได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เลย สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร 47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120โทร. …

สินค้าในสต๊อกตกค้างมาหลายปีแล้วสามารถทำลายได้ไหมคะ Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top