สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น #2 ประกอบด้วย บันทึกบัญชี หมวดบัญชีไหน ตัวอย่าง คือ ปิดบัญชี Other Current Assets

[Total: 2417 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น คืออะไร ?

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (Other Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์หมุนเวียนที่กิจการไม่ได้แยกรายการไว้ในรายงานทางการเงิน อันเนื่องมาจากสาระสำคัญของแต่ละรายการและแต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ซึ่งหาความหมายของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นได้ด้วยการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ภาษาอังกฤษ ?

Other Current Assets

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top