สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1 ปี ไม่หมุนเวียน Current Assets (NON) มีอะไรบ้าง ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
[Total: 932 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คืออะไร … ?

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ถาวรของกิจการ โดยกิจการครอบครองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น

สินทรัพย์ มีอะไรบ้าง … ?

ตัวอย่างสินทรัพย์ ในทางบัญชี หากจะยกตัวอย่างสินทรัพย์ ต้องแบบ เป็น 2 ประเภท
สินทรัพย์มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 19, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top