1 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ มาตรฐาน มีอะไรบ้าง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
[Total: 1107 Average: 5]

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ ?

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน คือ (Non-Current Assets) หมายถึง สินทรัพย์ถาวรของกิจการ โดยกิจการครอบครองไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานนานกว่า 1 ปี โดยอาจเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องจักร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นต้น

สินทรัพย์ มีอะไรบ้าง ?

ตัวอย่างสินทรัพย์ ในทางบัญชี หากจะยกตัวอย่างสินทรัพย์ ต้องแบบ เป็น 2 ประเภท
สินทรัพย์มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top