รับทำบัญชี.COM | สูตรหาสินค้าที่มีเพื่อขายวิธีคำนวณหา?

Click to rate this post!
[Total: 121 Average: 5]

สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย วิธีคำนวณหา สินค้าที่มีเพื่อขาย

สินค้าที่มีเพื่อขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ

สูตรหาต้นทุนสินค้า (Cost of Goods Sold, COGS) คือ วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาสินค้าที่มีเพื่อขาย สูตร COGS มีดังนี้

COGS = ราคาต้นทุนของสินค้า + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดหาสินค้า

ในสูตรนี้

  1. “ราคาต้นทุนของสินค้า” คือต้นทุนที่คุณจ่ายในการซื้อหรือผลิตสินค้าที่คุณขาย รวมถึงราคาซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นค่าขนส่งสินค้ามายังสถานที่ขาย เราสามารถคำนวณ COGS โดยรวมต้นทุนทั้งหมดของสินค้าที่ขายในระยะเวลาที่คุณกำลังพิจารณา.
  2. “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดหาสินค้า” คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาสินค้า เช่น ค่าแรงงานในกระบวนการผลิต, ค่าน้ำมันรถขนส่งสินค้า, ค่าเช่าโรงงาน, ค่าสาธารณูปโภคในกระบวนการผลิต, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.

เมื่อคุณรวบรวมราคาต้นทุนของสินค้าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดหาสินค้าทั้งหมด เพื่อหา COGS คุณสามารถใช้สูตรดังกล่าวเพื่อประเมินค่าที่จะหักออกจากรายรับเพื่อหากำไรสุทธิของคุณในการขายสินค้าหรือบริการที่มีสินค้าที่มีเพื่อขายแนบมา.

คำนวณ COGS ช่วยให้คุณทราบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจัดหาสินค้าในการขาย ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนธุรกิจและการประเมินประสิทธิภาพของกิจการของคุณ.

เรามาดูตัวอย่างการคำนวณต้นทุนสินค้า (COGS) ด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอย่าง

สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้า ในเดือนมกราคม คุณมีข้อมูลต่อไปนี้

  1. ราคาต้นทุนของสินค้า 20,000 บาท
    • นี่คือราคาที่คุณจ่ายในการซื้อเสื้อผ้าจากผู้ผลิตหรือจากซัพพลายเออร์.
  2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดหาสินค้า 5,000 บาท
    • ค่าน้ำมันรถขนส่งสินค้า
    • ค่าแรงงานในกระบวนการจัดหาสินค้า

เราสามารถคำนวณ COGS ได้ดังนี้

COGS = ราคาต้นทุนของสินค้า + ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตหรือจัดหาสินค้า COGS = 20,000 บาท + 5,000 บาท = 25,000 บาท

ดังนั้น ในเดือนมกราคมค่าต้นทุนสินค้า (COGS) ของคุณคือ 25,000 บาท นี่คือตัวอย่างการคำนวณ COGS โดยใช้ข้อมูลที่กำหนดให้เป็นตัวอย่าง. COGS เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการเงินและการคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจของคุณในการขายสินค้าหรือบริการที่มีสินค้าที่มีเพื่อขายแนบมา.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ขายสินค้า โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )