สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย วิธีคำนวณหา

Click to rate this post!
[Total: 292 Average: 5]

สูตรหา สินค้าที่มีเพื่อขาย วิธีคำนวณหา สินค้าที่มีเพื่อขาย

สินค้าที่มีเพื่อขาย = สินค้าคงเหลือต้นงวด + ซื้อสุทธิ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top