สูตรหากำไรขั้นต้น

1 สูตรหา กำไรขั้นต้น วิธีคำนวณหา กำไรขั้นต้น

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

สูตรหากำไรขั้นต้น

หากำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย

Leave a Comment

Scroll to Top