ปป

7 สูตรหา ขายสุทธิ วิธีคำนวณหา ขายสุทธิ

Click to rate this post!
[Total: 730 Average: 5]

หาขายสุทธิ

ขายสุทธิ = ขาย – รับคืนสินค้า – ส่วนลดจ่าย

Leave a Comment

Scroll to Top