รับทำบัญชี.COM | สูตรหาหนี้สินวิธีคำนวณหาหนี้สิน?

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 5]

สูตรหาหนี้สิน วิธีคำนวณหา หนี้สิน

สูตรหา หนี้สิน วิธีคำนวณหา หนี้สิน

หนี้สิน = สินทรัพย์ – ส่วนของเจ้าของ

การคำนวณหนี้สินเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการทราบว่าคุณต้องการชำระหนี้เท่าใดหรือทราบสถานะหนี้สินของคุณ. สูตรสำหรับคำนวณหนี้สินง่ายๆ คือ

หนี้สิน = (หนี้บัตรเครดิต) + (หนี้สินอื่นๆ) + (หนี้สินส่วนตัว) + (หนี้สินอสังหาริมทรัพย์) + (หนี้สินรวมอื่นๆ)

ในสูตรนี้

  • หนี้บัตรเครดิต (Credit Card Debt) คือจำนวนเงินที่คุณครอบครองในบัตรเครดิตและต้องชำระกับบริษัทออกบัตรเครดิต.

  • หนี้สินอื่นๆ (Other Debt) คือหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้บัตรเครดิต อาจเป็นเงินกู้ส่วนบุคคล, หนี้เพื่อซื้อรถ, หนี้เพื่อซื้อบ้าน, หรือหนี้สินอื่นๆ ที่ต้องชำระ.

  • หนี้สินส่วนตัว (Personal Loans) คือหนี้สินที่คุณได้กู้มาจากบุคคลที่สามหรือหน่วยงานไม่ใช่ธนาคาร.

  • หนี้สินอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Debt) คือหนี้สินที่คุณต้องชำระเพื่อเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรืออพาร์ตเมนต์.

  • หนี้สินรวมอื่นๆ (Other Total Debt) คือหนี้สินที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น.

ทำการรวมหนี้สินทั้งหมดของคุณโดยระบุจำนวนเงินของแต่ละหนี้สินแล้วบวกกันตามสูตรด้านบน เมื่อคุณคำนวณเสร็จสิ้น คุณจะทราบจำนวนหนี้สินทั้งหมดของคุณในขณะนั้น ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการชำระหนี้หรือการจัดการหนี้สินของคุณได้.

นี่คือตัวอย่างการคำนวณหนี้สินโดยใช้สูตรที่ได้กล่าวมา

สมมุติว่าคุณมีหนี้สินดังนี้

  1. หนี้บัตรเครดิต 50,000 บาท
  2. หนี้สินอื่นๆ (เช่น หนี้รถ) 200,000 บาท
  3. หนี้สินส่วนตัว 30,000 บาท
  4. หนี้สินอสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้าน) 1,000,000 บาท

เพื่อคำนวณหนี้สินรวม

หนี้สินรวม = 50,000 + 200,000 + 30,000 + 1,000,000 = 1,280,000 บาท

ดังนั้น, หนี้สินรวมของคุณในขณะนี้คือ 1,280,000 บาท.

คำนวณหนี้สินเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้คุณเข้าใจภาระหนี้ของคุณและสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการเงินของคุณในปัจจุบันและอนาคต.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี หนี้สิน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ