รับทำบัญชี.COM | สูตรหาหนี้สิน คิดไม่ควรเกินกี่ เปอร์เซ็นต์?

สูตรหาหนี้สิน วิธีคำนวณหา หนี้สิน

สูตรหา หนี้สิน วิธีคำนวณหา หนี้สิน

หนี้สิน = สินทรัพย์ – ส่วนของเจ้าของ

การคำนวณหนี้สินเป็นสิ่งสำคัญเมื่อคุณต้องการทราบว่าคุณต้องการชำระหนี้เท่าใดหรือทราบสถานะหนี้สินของคุณ. สูตรสำหรับคำนวณหนี้สินง่ายๆ คือ

หนี้สิน = (หนี้บัตรเครดิต) + (หนี้สินอื่นๆ) + (หนี้สินส่วนตัว) + (หนี้สินอสังหาริมทรัพย์) + (หนี้สินรวมอื่นๆ)

ในสูตรนี้

  • หนี้บัตรเครดิต (Credit Card Debt) คือจำนวนเงินที่คุณครอบครองในบัตรเครดิตและต้องชำระกับบริษัทออกบัตรเครดิต.

  • หนี้สินอื่นๆ (Other Debt) คือหนี้สินที่ไม่ใช่หนี้บัตรเครดิต อาจเป็นเงินกู้ส่วนบุคคล, หนี้เพื่อซื้อรถ, หนี้เพื่อซื้อบ้าน, หรือหนี้สินอื่นๆ ที่ต้องชำระ.

  • หนี้สินส่วนตัว (Personal Loans) คือหนี้สินที่คุณได้กู้มาจากบุคคลที่สามหรือหน่วยงานไม่ใช่ธนาคาร.

  • หนี้สินอสังหาริมทรัพย์ (Mortgage Debt) คือหนี้สินที่คุณต้องชำระเพื่อเอาไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรืออพาร์ตเมนต์.

  • หนี้สินรวมอื่นๆ (Other Total Debt) คือหนี้สินที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น.

ทำการรวมหนี้สินทั้งหมดของคุณโดยระบุจำนวนเงินของแต่ละหนี้สินแล้วบวกกันตามสูตรด้านบน เมื่อคุณคำนวณเสร็จสิ้น คุณจะทราบจำนวนหนี้สินทั้งหมดของคุณในขณะนั้น ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนการชำระหนี้หรือการจัดการหนี้สินของคุณได้.

นี่คือตัวอย่างการคำนวณหนี้สินโดยใช้สูตรที่ได้กล่าวมา

สมมุติว่าคุณมีหนี้สินดังนี้

  1. หนี้บัตรเครดิต 50,000 บาท
  2. หนี้สินอื่นๆ (เช่น หนี้รถ) 200,000 บาท
  3. หนี้สินส่วนตัว 30,000 บาท
  4. หนี้สินอสังหาริมทรัพย์ (เช่น บ้าน) 1,000,000 บาท

เพื่อคำนวณหนี้สินรวม

หนี้สินรวม = 50,000 + 200,000 + 30,000 + 1,000,000 = 1,280,000 บาท

ดังนั้น, หนี้สินรวมของคุณในขณะนี้คือ 1,280,000 บาท.

คำนวณหนี้สินเป็นสิ่งสำคัญเพราะมันช่วยให้คุณเข้าใจภาระหนี้ของคุณและสามารถวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพการเงินของคุณในปัจจุบันและอนาคต.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี หนี้สิน โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Click to rate this post!
[Total: 104 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )