ปก ส่งออก ขนมไทย

รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจส่งออกขนมไทยโรงงานรับจ้างผลิต OEM?

ธุรกิจส่งออก ขนมไทย

ไอเดียธุรกิจส่งออก ขนมไทย

เดิมคนไทยเน้นส่งออกเฉพาะอาหารคาว แต่ปัจจุบันทุกวันนี้ มีการพบว่าตลาดขนมหวานนานาประเภทของไทยโตไวมาก ขนมไทย รสชาติดั้งเดิมแบบไทยแท้ ฝีมือคนไทยทำ ไม่ได้เพียงโด่งดังในประเทศอีกต่อไปแล้ว เพราะสามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดัง ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ด้วยการนำนวัตกรรมมาช่วยปรับปรุงให้ขนมไทยโกอินเตอร์ไปไกลได้ไม่ยาก จนสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและโกยรายได้ต่อปีไปไม่น้อย

ส่งออก ขนมไทย 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก ขนมไทย

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกขนมไทยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น คนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนชอบขนมไทยตรงที่มีความหวานหอมจากมะพร้าวและตาลโตนด มีคนพูดถึงสรรพคุณทางยาของตาลโตนดของไทย ไม่ว่าเรื่องช่อดอกตาลที่แก้พิษตานซาง แก้ร้อนใน ปากเป็นแผล และขับพยาธิ แหล่งส่งออกที่สำคัญของไทยๆไม่ว่าจะเป็น ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ เป็นต้น หรือทางฝั่งยุโรป ส่งขายไปยัง ลอนดอน เยอรมนี นอร์เวย์ ฝรั่งเศส เบลเยียม ฮอลแลนด์ และ ญี่ปุ่น เป็นต้น

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก ขนมไทย แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกขนมไทยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การส่งออกขนมไทยยังต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับตลาดในต่างประเทศ โดยการปรับปรุงสูตรขนมหรือการนำเสนอสินค้าในรูปแบบที่ต่างกัน เพื่อให้สามารถทำตลาดได้อย่างเต็มที่

ส่งออก ขนมไทย 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก ขนมไทย ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกขนมไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรศึกษาตลาดที่ต้องการขยายให้ละเอียด ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ ต่างๆ ต้องเรียนรู้กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและมาตรฐานคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกขนมหวาน เป็นต้น

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก ขนมไทย

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ขนมไทย (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ส่งออก ขนมไทย

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ขนมไทย (Strengths)

 • ขนมไทยเริ่มจะเป็นเป็นสินค้าที่มีความนิยมและโด่งดังในตลาดโลก
 • มีการผลิตขนมไทยมาตั้งแต่อดีต ซึ่งได้รับการยอมรับในตลาดไทยและต่างประเทศ
 • คุณภาพของขนมไทยสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง
 • มีแนวโน้มของการเพิ่มอัตราการส่งออกขนมไทยในอนาคต

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ขนมไทย (Weaknesses)

 • การผลิตขนมไทยมีกระบวนการทำให้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์สูง
 • การส่งออกขนมไทยต้องมีการรักษาคุณภาพและสภาพของสินค้าอย่างใกล้ชิด และต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเมื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ขนมไทย (Opportunities)

 • ตลาดสินค้าออนไลน์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วให้โอกาสในการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่มีความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย
 • การส่งออกขนมไทยไปยังตลาดต่างประเทศที่กำลังเติบโต เช่น ตลาดอาหรับ และตลาดยุโรป ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกได้
 • การเข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า การประชุม หรือการแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นโอกาสในการโปรโมตและส่งเสริมการขายขนมไทยให้กับตลาดนานาชาติ

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ขนมไทย (Threats)

 • การแข่งขันที่สูงจากผู้ผลิตขนมประเทศอื่นในตลาดนานาชาติ
 • ความผันผวนของสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของตลาดที่ส่งออก
 • การเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศที่อาจส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจส่งออกขนมไทย

เครดิต www.thairath.co.th/www.sentangsedtee.com

ให้บริการทำบัญชี ขนมไทย

ใบปิด ส่งออก ขนมไทย

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )