ปก ส่งออก จระเข้

รับทำบัญชี.COM | ไอเดียทำฟาร์ม ธุรกิจส่งออกจระเข้ต่างประเทศ?

ธุรกิจส่งออก จระเข้

ไอเดียธุรกิจส่งออก จระเข้

การส่งออกจระเข้ของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เลี้ยงจระเข้เพื่อส่งออกสูงสุดในโลกโดยมีจระเข้ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ตัว และมีฟาร์มมากกว่า 1,000 แห่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ปีละเป็นพันล้านบาท หนึ่งในวัตถุดิบ การส่งออกจระเข้สามารถเป็นไปได้ในรูปแบบของการส่งออกเนื้อจระเข้หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับจระเข้ เช่น หนังจระเข้, เสื้อผ้าจระเข้, กระเป๋าจระเข้, รองเท้าจระเข้ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการส่งออกจระเข้เป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งในบางประเทศอาจมีกฎหมายหรือข้อจำกัดในการส่งออกสัตว์ป่า

ส่งออก จระเข้ 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก จระเข้

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกจระเข้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง ตลาดสหรัฐฯจะเป็นสินค้าสำหรับผู้ชายเช่นกระเป๋าสตางค์และรองเท้าคาวบอย แตกต่างจากการบริโภคในตลาดยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าสำหรับผู้หญิง เช่น กระเป๋าถือ ฮ่องกงและจีน นิยมบริโภคเครื่องใน เนื้อส่วนเท้า และเลือด เพื่อนำไปประกอบอาหารประเภทสเต๊ะ

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก จระเข้ แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกจระเข้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกสินค้าประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออก จระเข้ 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก จระเข้ ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกจระเข้ควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรศึกษาตลาดที่ต้องการขยายให้ละเอียด ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ ต่างๆ เช่น การส่งออกจระเข้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมีการจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย เช่น ใบอนุญาตการส่งออกสัตว์ป่า หรือใบรับรองสุขอนามัยของเนื้อจระเข้ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกได้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐาน

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก จระเข้

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

2 ชนิดจระเข้ที่นิยมเลี้ยงของไทย

 1. จระเข้น้ำจืด หรือ จระเข้พันธุ์ไทย
 2. จระเข้น้ำเค็ม หรือ จระเข้ตีนเป็ด

ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงจระเข้น้ำจืด มากกว่าจระเข้น้ำเค็มโดยเหตุผลที่เป็นจระเข้น้ำจืด ก็เพราะความสามารถในการเจริญพันธุ์ที่รวดเร็วกว่า

2 ชนิดส่งออก จระเข้

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก จระเข้ (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ส่งออก จระเข้

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก จระเข้ (Strengths)

 • มีสินค้าที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน
 • มีประสบการณ์ในการส่งออกจระเข้มานาน
 • มีเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางในตลาดส่งออก
 • มีการผลิตจระเข้ที่มีมาตรฐานสากล และตรวจสอบสุขอนามัยอย่างเข้มงวด

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก จระเข้ (Weaknesses)

 • ยังไม่มีการทำแบรนด์ที่ชัดเจนที่สามารถยกระดับการตลาดได้
 • ยังไม่มีการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการรองรับปริมาณสั่งซื้อ

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก จระเข้ (Opportunities)

 • ตลาดสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • มีการเปิดตลาดการค้าระหว่างประเทศและเอกชนที่สนใจการนำเข้าจระเข้
 • มีโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสินค้า

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก จระเข้ (Threats)

 • การแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้ผลิตอื่นที่มีราคาที่ต่ำกว่า
 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งออกจากประเทศ
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเนื้อที่ และอุปสรรคต่างๆ เช่น สภาพอากาศ โรคระบาด และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและการขนส่ง

เครดิต www.longtunman.com/mgronline.com

ให้บริการทำบัญชี ส่งออก จระเข้

ใบปิด ส่งออก จระเข้

ปก กบ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )