ปก ผลไม้อบแห้ง

ผลไม้อบแห้ง นิยม ส่งออก พร้อม SWOT

Click to rate this post!
[Total: 221 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง

ไอเดียธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง

ธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้งคือการนำผลไม้ที่ได้รับการบรรจุและแห้งแล้วส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อขายหรือการค้าระหว่างประเทศโดย โดยส่วนใหญ่ผลไม้อบแห้งที่นำมาส่งออกมักเป็นผลไม้ที่มีความหอม รสชาติและคุณภาพสูง เช่น มะม่วงอบแห้ง กล้วยอบแห้ง ส้มอบแห้ง และผลไม้อื่นๆ ซึ่งมีอยู่ในไทยและมีความนิยมในตลาดสากลด้วยกัน ไทยเป็นประเทศที่ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลก หากวางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด ก็จะทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดสหรัฐได้เพิ่มขึ้นและคาดว่าความนิยมจะขยายตัวไปจนถึงปี 2569

ผลไม้อบแห้ง 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้ง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีตลาดส่งออกผลไม้อบแห้งที่สำคัญของไทยคือ สหรัฐในกลุ่มผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ มีความต้องการอาหารที่ดีกว่าหรืออาหารที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และให้ความสนใจสินค้าในกลุ่มผลไม้ซึ่งให้ไฟเบอร์ โดยมีกลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนียลเป็นกำลังขับเคลื่อนตลาดในปี 2562 มีมูลค่า 2,075.08 ล้านเหรียญสหรัฐ มีแหล่งนำเข้าสำคัญ โดยนำเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 36.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.85% หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.77% สินค้าสำคัญของไทย

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้ง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้งประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตผลไม้อบแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ผลไม้อบแห้ง 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้งควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรมีสินทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางการขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้วย

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก ผลไม้อบแห้ง

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

10 ผลไม้อบแห้งที่นิยมส่งออก

10 ผลไม้อบแห้ง

 1. สับปะรดอบแห้ง
 2. มะละกอตากแห้ง
 3. มะพร้าวเกล็ด
 4. มะม่วงตากแห้ง
 5. ฝรั่งตากแห้ง
 6. มะขามแห้ง 
 7. ลำไยอบแห้ง
 8. ทุเรียนอบแห้ง
 9. กล้วยอบแห้ง
 10. สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot ผลไม้อบแห้ง

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Strengths)

 • ผลไม้อบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมและมีตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดตะวันตก
 • การผลิตผลไม้อบแห้งใช้เวลาน้อยและต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลไม้สด จึงสามารถเพิ่มกำไรได้มากขึ้น
 • ผลไม้อบแห้งมีอายุการเก็บรักษานานกว่าผลไม้สด ทำให้สามารถส่งออกได้ไกลและถึงตลาดได้หลายประเทศ

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Weaknesses)

 • การผลิตผลไม้อบแห้งมีความซับซ้อนมากกว่าการผลิตผลไม้สด โดยต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีต้นทุนสูง
 • การจัดการกับผลไม้อบแห้งต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ง่าย

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Opportunities)

 • ตลาดผลไม้อบแห้งยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศกำลังมีความสนใจในผลไม้อบแห้งในการบริโภคเพื่อสุขภาพ
 • สินค้าผลไม้อบแห้งสามารถนำเสนอได้ในหลายช่องทางการขาย เช่น ร้านขายของชำ ร้านค้าออนไลน์ และผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Threats)

 • ตลาดผลไม้อบแห้งเป็นตลาดที่แข่งขันสูง โดยมีผู้ผลิตผลไม้อบแห้งจำนวนมากในต่างประเทศ ทำให้ต้องมีกลยุทธ์การตลาดและการผลิตที่มีความสามารถแข่งขันได้
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติอาจส่งผลต่อการปลูกและการผลิตผลไม้อบแห้งในภูมิภาคที่ต่างๆ

เครดิต fastship.co/www.khaosod.co.th 

ให้บริการทำบัญชี ผลไม้อบแห้ง

ปิดรับทำบัญชี ผลไม้อบแห้ง

ขายของออนไลน์ ตลาด ความเสี่ยง โอกาส !

ขายของออนไลน์อะไรดี อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ไอ เดีย การขายของออนไลน์ เว็บขายของออนไลน์ เริ่มต้นขายของออนไลน์ ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ อาชีพขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์
บันทึกรายได้ ธุรกิจเช่าซื้อ

ตัวอย่าง บันทึกบัญชีลิสซิ่ง Leasing รถยนต์!

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชี ลิ ส ซิ่ง การบันทึกบัญชี leasing รถยนต์ hire purchase บันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีเช่าซื้อแบบลิสซิ่ง การบันทึกบัญชี ซื้อผ่อนชำระ เฉลย แบบฝึกหัด การขายผ่อนชำระ เจ้าหนี้เช่าซื้อ บันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชี ลิสซิ่ง
ใบสั่งซื้อคืออะไร

PO PR ย่อมาจาก 7 ขั้นตอนการเปิดคือ

ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ  เปิด po คือ  po คือธาตุอะไร Pr คือ  ขั้นตอนการเปิด po  PR PO คือ 
คำนวณกำไรต่อหุ้น

วิธีการ คำนวณกำไรต่อหุ้น

การบัญชีชั้นกลาง 2 กำไรต่อหุ้น เฉลย กำไรต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สูตร ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กําไรต่อหุ้น มาตรฐานการบัญชี หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก วิธีคิด โปรแกรมคำนวณกำไร หุ้น

บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์

Click to rate this post! [Total: 221 Average: 5] ในหน้านี้ ธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้งไอเดียธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง10 ผลไม้อบแห้งที่นิยมส่งออกการวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Swot analysis)จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Strengths)จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Weaknesses)โอกาสที่อาจเกิด …

ผลไม้อบแห้ง นิยม ส่งออก พร้อม SWOT Read More »

ธุรกิจประตูม้วน

ประเภท ประตูม้วน โรงงานผลิต ส่งออก 

Click to rate this post! [Total: 221 Average: 5] ในหน้านี้ ธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้งไอเดียธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง10 ผลไม้อบแห้งที่นิยมส่งออกการวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Swot analysis)จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Strengths)จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Weaknesses)โอกาสที่อาจเกิด …

ผลไม้อบแห้ง นิยม ส่งออก พร้อม SWOT Read More »

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า (Advance payment policy)

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า อยู่ในงบอะไร กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า บันทึกบัญชี ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า หมวด ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า บันทึกบัญชี วิธี คำนวณ ค่า ใช้ จ่ายล่วงหน้า การปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีอะไรบ้าง ค่า ใช้ จ่าย จ่ายล่วงหน้า หมวด ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน วิธีคํานวณค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า excel ค่า ใช้ จ่าย จ่ายล่วงหน้า มาตรฐานการบัญชี
อาชีพ

350 อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร น่าสนใจ !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

Leave a Comment

Scroll to Top