ปก ผลไม้อบแห้ง

รับทำบัญชี.COM | โรงงานผลไม้อบแห้งขายส่งเพื่อสุขภาพส่งออก?

ธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง

ไอเดียธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง

ธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้งคือการนำผลไม้ที่ได้รับการบรรจุและแห้งแล้วส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อขายหรือการค้าระหว่างประเทศโดย โดยส่วนใหญ่ผลไม้อบแห้งที่นำมาส่งออกมักเป็นผลไม้ที่มีความหอม รสชาติและคุณภาพสูง เช่น มะม่วงอบแห้ง กล้วยอบแห้ง ส้มอบแห้ง และผลไม้อื่นๆ ซึ่งมีอยู่ในไทยและมีความนิยมในตลาดสากลด้วยกัน ไทยเป็นประเทศที่ผลิตผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญของโลก หากวางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาด ก็จะทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกผลไม้แปรรูปไปยังตลาดสหรัฐได้เพิ่มขึ้นและคาดว่าความนิยมจะขยายตัวไปจนถึงปี 2569

ผลไม้อบแห้ง 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้ง เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีตลาดส่งออกผลไม้อบแห้งที่สำคัญของไทยคือ สหรัฐในกลุ่มผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพ มีความต้องการอาหารที่ดีกว่าหรืออาหารที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ และให้ความสนใจสินค้าในกลุ่มผลไม้ซึ่งให้ไฟเบอร์ โดยมีกลุ่มผู้บริโภคมิลเลนเนียลเป็นกำลังขับเคลื่อนตลาดในปี 2562 มีมูลค่า 2,075.08 ล้านเหรียญสหรัฐ มีแหล่งนำเข้าสำคัญ โดยนำเข้าจากไทยเป็นมูลค่า 36.81 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.85% หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.77% สินค้าสำคัญของไทย

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้ง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้งประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตผลไม้อบแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ผลไม้อบแห้ง 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้อบแห้งควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรมีสินทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางการขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้วย

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก ผลไม้อบแห้ง

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

10 ผลไม้อบแห้งที่นิยมส่งออก

10 ผลไม้อบแห้ง

 1. สับปะรดอบแห้ง
 2. มะละกอตากแห้ง
 3. มะพร้าวเกล็ด
 4. มะม่วงตากแห้ง
 5. ฝรั่งตากแห้ง
 6. มะขามแห้ง 
 7. ลำไยอบแห้ง
 8. ทุเรียนอบแห้ง
 9. กล้วยอบแห้ง
 10. สตรอว์เบอร์รีอบแห้ง

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot ผลไม้อบแห้ง

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Strengths)

 • ผลไม้อบแห้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความนิยมและมีตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะในตลาดตะวันตก
 • การผลิตผลไม้อบแห้งใช้เวลาน้อยและต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผลไม้สด จึงสามารถเพิ่มกำไรได้มากขึ้น
 • ผลไม้อบแห้งมีอายุการเก็บรักษานานกว่าผลไม้สด ทำให้สามารถส่งออกได้ไกลและถึงตลาดได้หลายประเทศ

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Weaknesses)

 • การผลิตผลไม้อบแห้งมีความซับซ้อนมากกว่าการผลิตผลไม้สด โดยต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีต้นทุนสูง
 • การจัดการกับผลไม้อบแห้งต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ง่าย

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Opportunities)

 • ตลาดผลไม้อบแห้งยังมีโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศกำลังมีความสนใจในผลไม้อบแห้งในการบริโภคเพื่อสุขภาพ
 • สินค้าผลไม้อบแห้งสามารถนำเสนอได้ในหลายช่องทางการขาย เช่น ร้านขายของชำ ร้านค้าออนไลน์ และผ่านช่องทางการค้าระหว่างประเทศ

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ผลไม้อบแห้ง (Threats)

 • ตลาดผลไม้อบแห้งเป็นตลาดที่แข่งขันสูง โดยมีผู้ผลิตผลไม้อบแห้งจำนวนมากในต่างประเทศ ทำให้ต้องมีกลยุทธ์การตลาดและการผลิตที่มีความสามารถแข่งขันได้
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติอาจส่งผลต่อการปลูกและการผลิตผลไม้อบแห้งในภูมิภาคที่ต่างๆ

เครดิต fastship.co/www.khaosod.co.th 

ให้บริการทำบัญชี ผลไม้อบแห้ง

ปิดรับทำบัญชี ผลไม้อบแห้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )