ปก ส่งออกมะม่วง

รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจส่งออกผลไม้บริษัทส่งออกมะม่วงต้องทำ?

Click to rate this post!
[Total: 92 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก มะม่วง

ไอเดียธุรกิจส่งออก มะม่วง

ธุรกิจส่งออกมะม่วงในประเทศไทยเป็นในประเทศที่ผลิตมะม่วงมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองแค่อินเดีย และจีน ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถผลิตมะม่วงได้ราว 3,000,000 ตัน และเป็นประเทศผู้ส่งออกมะม่วงมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ทำเงินจากการขายมะม่วงให้ต่างประเทศปีละราว 4,500 ล้านบาท ประโยชน์ที่สำคัญของการส่งออกมะม่วงคือ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและบริษัทธุรกิจส่งออกมะม่วง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรดินและแรงงานในการผลิต และเป็นการสร้างชื่อเสียงและความได้เปรียบของมะม่วงไทยในตลาดโลก

ส่งออกมะม่วง 02

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก มะม่วง

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกทุเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มะม่วง เป็นหนึ่งในผลไม้ยอดนิยมโดยมีตลาดส่งออกมะม่วงสดที่สำคัญของไทยคือ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ จีน รัสเซีย ลาว และเมียนมา ส่วนมะม่วงกระป๋องมีตลาดส่งออกที่สำคัญอยู่ที่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี 

วางกลยุทธ์ ธุรกิจส่งออก มะม่วงแบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกมะม่วง เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การจัดการเรื่องการเงินและการลงทุน ในธุรกิจส่งออกมะม่วง นักลงทุนควรต้องวิเคราะห์ตลาดให้รอบคอบ รวมถึงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนในการผลิตและการขนส่ง และควรมีการจัดทำแผนธุรกิจที่รองรับกับการส่งออกมะม่วง

ส่งออกมะม่วง 01

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก มะม่วง ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกทุเรียนไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในมะม่วงและตลาดส่งออกสินค้ามะม่วง รวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรมีสินทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางการขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้วย

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก มะม่วง

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

9 สายพันธ์ุมะม่วงที่นิยมส่งออก

9 มะม่วงนิยมส่งออก

 1. น้ำดอกไม้
 2. สีทอง
 3. ฟ้าลั่น
 4. มันขายตึก
 5. เขียวเสวย
 6. โชคอนันต์
 7. มหาชนก
 8. ทวายเดือน 9
 9. อาร์ทูอีทู (สายพันธุ์จากออสเตรเลีย)

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก มะม่วง (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot ส่งออกมะม่วง

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก มะม่วง (Strengths)

 • มะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความน่าสนใจและอร่อย โดยเฉพาะมะม่วงที่สดใหม่ที่สุดจะได้รับความนิยมมาก
 • ไทยเป็นสถานที่ผลิตมะม่วงที่มีชื่อเสียงในตลาดโลกและมีการส่งออกมะม่วงไปยังหลายประเทศทั่วโลก
 • มะม่วงมีรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการที่ดี เช่น วิตามินและเส้นใยอาหาร

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก มะม่วง (Weaknesses)

 • การผลิตมะม่วงอาจมีปัญหาในเรื่องของการจัดการและควบคุมคุณภาพ เช่น การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงที่อาจทำลายการผลิต
 • บางพันธุ์มะม่วงอาจมีคุณภาพและความสดใหม่ไม่ดีพอ

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก มะม่วง (Opportunities)

 • ตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อินเตอร์เน็ตทำให้การขายสินค้าทางการเกษตรในระดับโลกสามารถทำได้สะดวกยิ่งขึ้น
 • ความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด สามารถใช้เป็นโอกาสในการขายและส่งออกมะม่วงไปยังต่างประเทศได้

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ทุมะม่วง (Threats)

 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาดสินค้าเกษตร เช่น สินค้าเกษตรจากประเทศอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้กับมะม่วงของไทย
 • การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม อาจส่งผลต่อการผลิตและคุณภาพของมะม่วงในภูมิภาคที่สำคัญของประเทศไทย

เครดิต plus.thairath.co.th/marketeeronline.co 

ให้บริการทำบัญชี

ปิดรับทำบัญชีส่งออกมะม่วง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )