ปก ส่งออก อาหารสัตว์

รับทำบัญชี.COM | ตลาดนำเข้าส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทย?

Click to rate this post!
[Total: 120 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์

ไอเดียธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์

การส่งออกอาหารสัตว์เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูงและมีความหลากหลาย ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยใน ปี 2563 ประเทศไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยง คิดเป็นมูลค่ากว่า 62,300 ล้านบาท เป็นอันดับ 4 ของโลก เนื่องจากอาหารสัตว์เป็นสินค้าที่มีราคาสูงและมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง การส่งออกอาหารสัตว์จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดและเพิ่มรายได้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในประเทศไทย

ส่งออก อาหารสัตว์ 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์ เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ความต้องการบริโภคที่เติบโตต่อเนื่องจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริโภคสินค้ากลุ่มนี้จะเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นสมาชิกครอบครัว ให้ความสำคัญกับสุขภาพและการเลือกซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ มีการเลือกซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติหรืออินทรีย์ ปราศจากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ (Clean Label) ซึ่งไทยมีจุดเด่นด้านวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่หลากหลาย

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์ แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกน้ำตาลประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออก อาหารสัตว์ 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์ ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกอาหารสัตว์ควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน สร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญตั้งแต่ที่มาของวัตถุดิบ เช่น สินค้า Clean Label ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก อาหารสัตว์

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

5 อันดับตลาดส่งออกสำคัญของไทย

 1. สหรัฐอเมริกา มูลค่า 15,386 ล้านบาท เติบโต 28% 
 2. ญี่ปุ่น มูลค่า 8,852 ล้านบาท เติบโต 4%
 3. มาเลเซีย มูลค่า 4,197 ล้านบาท เติบโต 31%
 4. อิตาลี มูลค่า 3,552 ล้านบาท เติบโต 6%
 5. ออสเตรเลีย มูลค่า 3,270 ล้านบาท เติบโต 29%

5 อันดับตลาดส่งออก อาหารสัตว์

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก อาหารสัตว์ (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot ส่งออก อาหารสัตว์

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์ (Strengths)

 • การผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยมีต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ผลิตสินค้าเหล่านี้
 • การส่งออกสินค้าทางการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศต่างๆ มีการสนับสนุนจากภาครัฐ และมีสัญญาณบวกในการเชื่อมโยงกับตลาดโลก
 • ไทยมีจุดเด่นด้านวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่หลากหลาย เช่น เนื้อสัตว์ (ปราศจากฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ) ผักและผลไม้ (ฟักทอง มะละกอ แครอต และคะน้า)

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์ (Weaknesses)

 • การผลิตและส่งออกอาหารสัตว์ยังไม่ค่อยได้รับการพัฒนามาก่อนในประเทศไทย และมีการแข่งขันจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ของประเทศอื่นๆ ในตลาดโลก
 • มีปัญหาเรื่องการป้องกันโรคสัตว์ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในตลาดโลก
 • การส่งออกสินค้าอาจมีข้อจำกัดทางกฎหมายและการควบคุมเอกสารในประเทศต่างๆ

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์ (Opportunities)

 • ความต้องการเลี้ยงสัตว์ให้มาเป็นเพื่อเพิ่มสูงขึ้นอีกมากตลาดของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงจึงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ตลาดสินค้าออนไลน์กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น
 • การสร้างแบรนด์สินค้าอาหารสัตว์จากประเทศไทยที่มีคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก อาหารสัตว์ (Threats)

 • สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า
 • การสร้างสิ่งที่เรียกว่า “เกษตรกรรมอาหาร” ที่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในประเทศไทย ทำให้ยากต่อการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในปริมาณมาก
 • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่เข้ามาในตลาดสินค้าอาหารสัตว์ในต่างประเทศ

เครดิต www.longtunman.com/www.matichon.co.th 

ให้บริการทำบัญชี ส่งออก อาหารสัตว์

ปิดรับทำบัญชี ส่งออก อาหารสัตว์