ส่งเสริมการขาย

5% ส่งเสริมการขาย ส่งเสริมการขาย ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

ส่งเสริมการขาย

ส่งเสริมการขาย ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

ตอบ: ส่งเสริมการขายหรือค่านายหน้า ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ค่ะ และผู้หัก ณ ที่จ่ายต้องนำยอดภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากรค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top