ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี

3 ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ส่วนลดค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี

ในกรณีที่ผมจ่ายค่าบํารุงสมัครเป็นรายสามปี หรือรายห้าปี สภาวิชาชีพบัญชีจะมีส่วนลดให้หรือไม่

ไม่มีน่ะค่ะ (การที่อนุญาตให้สมาชิกจ่ายค่าบํารุงเป็นรายสามปี หรือรายห้าปีได้นั้น มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ไม่ต้องการจ่าย ชําระค่าบํารุงทุกๆปี)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top