1 ส่วนลดรับ คือ เรียกอีกอย่างว่าอะไร

กำลังปรับปรุง
[Total: 767 Average: 5]

ส่วนลดรับ

ส่วนลดรับ คือ ?

ส่วนลดรับ คือ (Purchases Discounts) หมายถึง มูลค่าส่วนลดที่บริษัทหรือกิจการได้รับจากผู้ขาย อาจเนื่องมาจากการมีการชำระเงินก่อนกำหนดที่ตกลงกันไว้ ซึ่งส่วนลดนี้ไม่ใช่ส่วนลดที่ได้รับเมื่อมีการซื้อสินค้า

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 16, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top