ส่วนลดรับ

รับทำบัญชี.COM | ส่วนลดรับ ปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

ส่วนลดรับ

ส่วนลดรับ คือ

ส่วนลดรับ คือ (Purchases Discounts) หมายถึง มูลค่าส่วนลดที่บริษัทหรือกิจการได้รับจากผู้ขาย อาจเนื่องมาจากการมีการชำระเงินก่อนกำหนดที่ตกลงกันไว้ ซึ่งส่วนลดนี้ไม่ใช่ส่วนลดที่ได้รับเมื่อมีการซื้อสินค้า

“ส่วนลดรับ” เป็นเงินที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อจ่ายให้น้อยกว่าราคาเต็มของสินค้าหรือบริการที่เขาหรือเธอได้รับ นี่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้เพื่อดึงดูดลูกค้า, สร้างความกระตือรือร้นในการซื้อ, หรือส่งเสริมยอดขาย ส่วนลดรับอาจมีลักษณะและวิธีการใช้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจและวัตถุประสงค์

นี่คือบางตัวอย่างของส่วนลดรับ

  1. ส่วนลดรับที่คงที่ ส่วนลดรับเป็นจำนวนเงินหรือร้อยละที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและมีผลในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ลด 10% สำหรับการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลนั้น ๆ หรือลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้ามากกว่า 1,000 บาท

  2. ส่วนลดรับตามเงื่อนไข ส่วนลดรับอาจเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่ต้องทำตรงตาม เช่น ส่วนลดรับเมื่อชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ระบุ, ส่วนลดรับเมื่อสั่งซื้อออนไลน์, หรือส่วนลดรับเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสมาชิก

  3. ส่วนลดรับเงื่อนไขการซื้อเพิ่มเติม บางครั้ง, ส่วนลดรับอาจถูกนำมาเพื่อส่งเสริมการซื้อเพิ่มเติม เช่น ส่วนลดรับเมื่อซื้อสินค้ามากกว่าครบกำหนดหรือเมื่อซื้อสินค้าเพิ่มเติมหลังจากการซื้อสินค้าครั้งแรก

  4. ส่วนลดรับช่วงเวลา ส่วนลดรับอาจมีระยะเวลาจำกัด เช่น ส่วนลดรับในวันหยุดสุดสัปดาห์, ส่วนลดรับในช่วงเทศกาล, หรือส่วนลดรับในรอบโปรโมชั่น

  5. ส่วนลดรับตามการแนะนำ บางบริษัทให้ส่วนลดรับในกรณีที่ลูกค้าแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าจากบริษัทนั้น

การใช้ส่วนลดรับเป็นกลยุทธ์การตลาดอาจช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้า, สร้างความลoyal, และเพิ่มยอดขาย แต่ควรพิจารณาให้ระมัดระวังเพื่อให้รับรู้ผลกระทบต่อกำไรของธุรกิจของคุณ และให้แน่ใจว่าคุณสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ในระยะยาว

ส่วนลดรับ อยู่หมวดไหน

ส่วนลดรับอยู่ หมวด 4

ส่วนลดรับ บันทึกฝั่งไหน

ส่วนลดรับ (Sales Discounts) จะถูกบันทึกในฝั่งเดบิต (Debit) ของบัญชี “รายการรับ” (Accounts Receivable) เพื่อลดยอดหนี้ของลูกค้าที่ค้างชำระเนื่องจากส่วนลดที่ลูกค้าได้รับ นี่คือการลดจำนวนเงินที่บริษัทคาดหวังจากลูกค้าในอนาคต.

ส่วนลดรับ ส่วนลดจ่าย ต่างกันยังไง

ส่วนลดรับ” (Sales Discounts) และ “ส่วนลดจ่าย” (Purchase Discounts) คือสองประเภทของส่วนลดทางการเงินที่ใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างกระตุ้นให้ลูกค้าชำระหนี้หรือลูกซื้อชำระบิลได้อย่างรวดเร็ว แต่มีความแตกต่างในทางกฎหมายและวัตถุประสงค์
ส่วนลดรับ (Sales Discounts)
ในฐานะของผู้ขาย ส่วนลดรับเป็นการลดราคาที่ผู้ขายให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินก่อนกำหนดหรือในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดนี้ช่วยกระตุ้นลูกค้าให้ชำระหนี้ได้รวดเร็วและช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหนี้สูญหายหรือชำระหนี้ล่าช้า
การบันทึกทางบัญชี ส่วนลดรับถูกบันทึกในบัญชี “รายการรับ” (Accounts Receivable) เพื่อลดยอดหนี้ของลูกค้าที่ต้องรับ
ส่วนลดจ่าย (Purchase Discounts)
ในฐานะของผู้ซื้อ ส่วนลดจ่ายเป็นการลดราคาที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขายในกรณีที่ผู้ซื้อชำระบิลให้กับผู้ขายก่อนกำหนดหรือในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนลดนี้ช่วยลดราคาทุนในการซื้อสินค้าหรือบริการ
การบันทึกทางบัญชี ส่วนลดจ่ายถูกบันทึกในบัญชี “รายการจ่าย” (Accounts Payable) เพื่อลดยอดหนี้ที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้ขาย
ดังนั้น ส่วนลดรับมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นลูกค้าให้ชำระหนี้ได้รวดเร็วและมีผลต่อบัญชี “รายการรับ” ของผู้ขาย ในขณะที่ส่วนลดจ่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อลดราคาทุนในการซื้อสินค้าหรือบริการและมีผลต่อบัญชี “รายการจ่าย” ของผู้ซื้อ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )