ส่วนลดเงินสด

สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า

Click to rate this post!
[Total: 500 Average: 5]

ส่วนลดเงินสด

ส่วนลดเงินสด

ส่วนสดเงินสด
ปกติการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อผู้ขายก็มักจะกำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ ซึ่งอาจจะเป็น 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน และผู้ขายก็อาจจะกำหนดเงื่อนไขอีกว่า ถ้าลูกหนี้ชำระหนี้ภายในกำหนดที่ให้ไว้ก็จะให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ ส่วนลดนี้เรียกว่าส่วนลดเงินสด ลักษณะของเงื่อนไข มีดังนี้
1/10, n/30 หมายถึง กำหนดชำระเงินตามราคาที่ปรากฏในใบกำกับสินค้าภายใน 30 วันนับจากวันที่ในใบกำกับสินค้า แต่ถ้าหากผู้ซื้อชำระเงินภายใน 10 วัน ก็จะได้ส่วนลด 1%
ส่วนลดเงินสดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. ส่วนลดรับ เป็นจำนวนเงินที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขาย กรณีที่ผู้ซื้อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลดรับจะเป็นรายการที่ทำให้ต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาขายลดลง
2. ส่วนลดจ่าย เป็นจำนวนเงินที่ผู้ขายลดให้แก่ผู้ซื้อ กรณีที่ผู้ซื้อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลดจ่ายจะเป็นรายการที่ทำให้รายได้จากการขายสินค้าลดลง

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ส่วนลดเงินสด
ส่วนลดเงินสด
บัญชีในชีวิตประจำวัน

แนวทางการนำ หลักการบัญชี มา ในชีวิตประจำวัน

Click to rate this post! [Total: 500 Average: 5] หลายคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนจบมาทางด้านบัญชี คงจะทำบัญชีไม่ได้หรอก             อันที่จริงบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน แต่หลายคนคิดว่าตัวเองไม่ได้เรียนจบมาทางด้านบัญชี คงจะทำบัญชีไม่ได้หรอก ความจริงแล้วทุกคนสามารถท …

สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า Read More »

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม 7 ประเภท ขั้นตอน กฎหมาย

Click to rate this post! [Total: 500 Average: 5] ในหน้านี้ ส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดสำนักงานบัญชี บริการอะไรโรงแรม บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจโรงแรม ห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพร …

สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า Read More »

เครื่องใช้ไฟฟ้า คู่แข่ง ความเสี่ยง โอกาส !

ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า  ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ส่วนแบ่งตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไหน ดี เทรน ด์ เครื่องใช้ไฟฟ้า กลยุทธ์การตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
โปรแกรมบัญชี

7 โปรแกรมบัญชี มี ที่นิยม สรรพากรรับรอง

Click to rate this post! [Total: 500 Average: 5] ในหน้านี้ ส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดสำนักงานบัญชี บริการอะไรโปรแกรมบัญชี คุณสมบัติ โปรแกรมบัญชี ลดภาระ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ด้วย โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาพของงานทางด้านบัญชีสำหรับคนทั่วไปที่นอกเหนือจากตัวเลขแล้วยังอาจนึกไปถึง ภาพของเอกสารกองพะเนินเท …

สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า Read More »

ยืนยันยอดลูกหนี้การค้า

หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ Word ตัวอย่าง ส่ง!

ตัวอย่างหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ word หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ excel /เจ้าหนี้ หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ doc หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค้า หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้ ตัวอย่าง หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ คือ การส่งหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ประกอบด้วย

Click to rate this post! [Total: 500 Average: 5] ในหน้านี้ ส่วนลดเงินสดส่วนลดเงินสดสำนักงานบัญชี บริการอะไรมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย จำนวนที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ( Fair value less costs to sell or Net fair value : NFV ) …

สินค้า ส่วนลดเงินสด เงินเชื่อ ค้า Read More »

หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี มีกี่หมวด เดบิต เครดิต

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

เครื่องแบบนักเรียน ความเสี่ยง โอกาส !

แหล่ง ซื้อชุด นักเรียน แหล่ง ขายชุด นักเรียน มือสอง ชุด นักเรียน พาหุรัด ร้าน ขาย ชุด นักเรียน สะพาน ใหม่ ขายส่ง ชุด นักเรียน สํา เพ็ง ขายส่งชุดนักเรียนตราสมอ เปิดร้านเครื่องเขียน จำหน่ายชุด นักเรียน

Leave a Comment

Scroll to Top