กำลังปรับปรุง

พลาด 2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ เกิดขึ้น บัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1690 Average: 5]

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Premium on Share Capital) หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นที่บริษัทได้ตั้งมูลค่าไว้ซึ่งอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนของกิจการ (Par value) แต่กลไกความต้องการของตลาดทำให้มูลค่าหุ้นถูกขายไปมากกว่าราคาที่ตั้งไว้ ดังนั้นส่วนต่างระหว่างราคานี้จึงจะถูกบันทึกไว้ในงบดุลบัญชีบริษัท “ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top