หนี้สูญ

รับทำบัญชี.COM | หนี้สูญปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

หนี้สูญ

หนี้สูญ คือ

หนี้สูญ คือ (Bad Debt) ลูกหนี้ของกิจการ ที่ได้ดำเนินกิจการติดตามทวงหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบทรัพย์สินใดๆ กิจการจึงได้จัดจำหน่ายออกจากบัญชีเป็นผลให้สินทรัพย์ของกิจการลดลง

ประโยชน์ ของการตัด หนี้สูญ

ลูกหนี้ที่ไม่มีการชำระหนี้แล้ว จะกลับมาเป็นรายจ่ายของกิจการ ทำให้กำไรลดลง และประหยัดภาษีได้

หนี้สูญ หมวดไหน

หนี้สูญ อยู่หมวด ค่าใช้จ่าย

หนี้สูญ (Bad Debt) หมายถึง หนี้ที่ไม่สามารถรับเงินคืนจากลูกหนี้ได้เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถหรือไม่ต้องการชำระหนี้ตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้หรือบัตรเครดิต หรือเนื่องจากลูกหนี้มีปัญหาการเงินหรือสถานการณ์ทางการเงินที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ในการรับเงินคืนได้ การหนี้สูญสามารถเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ รวมถึง

  1. การสินเชื่อค้าขาย (Trade Credit) เมื่อธุรกิจให้สินเชื่อค้าขายให้กับลูกค้า มีความเป็นไปได้ว่าบางครั้งลูกค้าอาจไม่สามารถหรือไม่ต้องการชำระหนี้ตามกำหนด ทำให้เกิดหนี้สูญ

  2. บัตรเครดิต (Credit Cards) ผู้ถือบัตรเครดิตอาจไม่ชำระหนี้ในเวลาที่กำหนด หรือชำระเงินน้อยกว่ายอดหนี้ที่ค้างไว้ ทำให้เกิดหนี้สูญในบัตรเครดิต

  3. การกู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือหน่วยงานการเงินอื่นๆ ลูกหนี้อาจไม่สามารถชำระเงินกู้ยืมตามกำหนด ซึ่งเป็นหนี้สูญ

  4. ธนาคารและสถาบันการเงิน การหนี้สูญสามารถเกิดจากการกู้ยืมเงินหรือบริการทางการเงินอื่นๆ จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

การหนี้สูญมักต้องถูกระบุในบัญชีของธุรกิจเพื่อสะสมข้อมูลการเงินและประเมินความเสี่ยงทางการเงิน นอกจากนี้ บริษัทยังมักต้องดำเนินกระบวนการระบายหนี้เพื่อพยายามรับเงินคืนจากลูกหนี้ที่หนี้สูญ การระบายหนี้สูญสามารถทำผ่านกระบวนการการค้าขายหนี้สูญ (Debt Collection) หรือการนำข้อมูลไปฟ้องคดีในศาล เป็นต้น การประเมินความคล่องตัวของลูกหนี้และกระบวนการระบายหนี้สูญเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจ

หนี้สูญ คือ
หนี้สูญ คือ
Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )