2 หนี้สูญ คือ บันทึกหมวดบัญชี มีวิธีตัด

หนี้สูญ
[Total: 312 Average: 5]

หนี้สูญ

หนี้สูญ คือ ?

หนี้สูญ คือ (Bad Debt) ลูกหนี้ของกิจการ ที่ได้ดำเนินกิจการติดตามทวงหนี้จนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบทรัพย์สินใดๆ กิจการจึงได้จัดจำหน่ายออกจากบัญชีเป็นผลให้สินทรัพย์ของกิจการลดลง

ประโยชน์ ของการตัด หนี้สูญ ?

ลูกหนี้ที่ไม่มีการชำระหนี้แล้ว จะกลับมาเป็นรายจ่ายของกิจการ ทำให้กำไรลดลง และประหยัดภาษีได้

หนี้สูญ หมวดไหน ?

หนี้สูญ อยู่หมวด ค่าใช้จ่าย

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top