หลักเกณฑ์การลดทุน

ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 259 Average: 5]

หลักเกณฑ์การลดทุน

หลักเกณฑ์การลดทุน มี ขาดทุน สะสม ดีไหม

++++ หลักเกณฑ์การลดทุน ++++
ในการลดทุน จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1224-1228 หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139-144 ซึ่งกำหนดได้ดังนี้ คือ
1. บริษัทลดทุนได้จะต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดในมาตรา 1224 หรือมาตรา 139 วรรค 3
2. บริษัทจะลดทุนต่ำกว่า 25% ของทุนที่จดทะเบียนไม่ได้ กำหนดไว้ในมาตรา 1225 หรือมาตรา 139 วรรค 1
3. บริษัทต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว กำหนดไว้ในมาตรา 1226 ในส่วนบริษัทมหาชนจำกัด อย่างน้อยหนึ่งฉบับ ตามมาตรา 143
4. บริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบว่ามีการลดทุน เพื่อให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บอกกล่าว ตามกำหนดไว้ในมาตรา 1226 หรือ มาตรา 141
5. ถ้าเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งละเลยเสียมิได้คัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินทุนในส่วนลดทุนยังต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เพียงจำนวนที่รับทุนคืนภายในสองปี ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่จดทะเบียนการลดทุนนั้น ตามกำหนดในมาตรา 1227 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุน ตามมาตรา 144
6. บริษัทจะต้องนำมติพิเศษอนุญาตให้ลดทุนไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ ตามกำหนดในมาตรา 1228 หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 139 วรรค 3

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หลักเกณฑ์การลดทุน
หลักเกณฑ์การลดทุน

รับทําบัญชี.COM || อุบลราชธานี สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 259 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || อุบลราชธานี สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำก …

ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด Read More »

สรุปการเปรียบเทียบ กิจการต่าง เป็นอย่างไร

จด บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน ดี

Click to rate this post! [Total: 259 Average: 5] ANUSAK NGUESA ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี เนื้อหาเพิ่มเติมการลดทุน ทำได้กี่วิธีเพิ่มทุน ลดทุน ที่มีผลต่อการถือหุ้น

รับทําบัญชี.COM || ตาก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 259 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || ตาก สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เปิดใ …

ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด Read More »

หมวดบัญชี

5 หมวดบัญชี มีกี่หมวด เดบิต เครดิต

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

ขั้นตอน การปฏิบัติ การ นำเข้าสินค้า

Click to rate this post! [Total: 259 Average: 5] ขั้นตอน การปฏิบัติ การ นำเข้าสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการนำเข้าสินค้า(1) ผู้นำเข้าหรือตัวแทนบันทึกข้อมูลบัญชีราคาสินค้า (Invoice) ทุกรายการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือผ่าน Service Counter โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะแปลงข้อมูลบัญชีราคาสินค้าให้เป็น …

ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด Read More »

รับทําบัญชี.COM || สระแก้ว สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 259 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || สระแก้ว สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด เ …

ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด Read More »

ค่าใช้จ่าย

รายการค่าใช้จ่าย บัญชี ค่าใช้จ่ายบริษัท !

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

รับทําบัญชี.COM || ร้อยเอ็ด สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 259 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || ร้อยเอ็ด สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกัด …

ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top