หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

รับทำบัญชี.COM | หลักเกณฑ์ เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี?

หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีส่วนใหญ่จะมี 2 วิธี คือ
1.การคำนวณและชำระภาษีจากการประมาณการกำไรสุทธิ ได้แก่ บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
2.การคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิจริงครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น
ซึ่งในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีโดยการประมาณการกำไรสุทธิ ถ้าประมาณการกำไรสุทธิครึ่งปีขาดไป 25 % ของกำไรสุทธิ โยไม่มีเหตุอันสมควรต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20 % ของภาษีที่ต้องชำระ และกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบรายการชำระภาษีขาดไป ต้องเสียเงินเพิ่มอีก 20 % ของภาษีที่ต้องชำระหลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)
 
หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
หลักเกณฑ์เสียภาษีครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
ธุรกิจผลิตขวดลูกกลิ้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )