หลีกเลี่ยงภาษี โดย การทำบัญชี สองชุด

รับทำบัญชี.COM | ทำบัญชี 2 ชุดหลีกเลี่ยงภาษี ขั้นตอนวางแผน?

หลีกเลี่ยงภาษี โดย การทำบัญชี สองชุด

         การใส่ใจในเรื่องของการเสียภาษี มากเกินไป อาจเป็นปัญหาของการวางแผนภาษี ซึ่งสิ่งที่กล่าวนี้ไม่ได้ หมายถึง การมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำการเสียภาษีของเจ้าของกิจการ แต่เป็นการใส่ใจถึงวิธีการหลบหลีกเลี่ยงหรือแม้แต่การหลีกหนีภาษี แบบสารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเองมีการประหยัดภาษีได้มากที่สุด จนทำให้ลืมคิดไปว่า สิ่งหนึ่งที่สำคัญของการทำธุรกิจก็คือ การทำบัญชีที่ถูกต้องต่างหาก คุณค่าของการทำบัญชี
          การที่เจ้าของธุรกิจเล็กๆ หลายแห่งมักจะมองไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชี เพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี แต่ที่จริงแล้วนั่นคือหน้าที่ที่เจ้าของธุรกิจที่ต้องรู้ เพราะการทู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจรู้เรื่องของบัญชีจะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถไปได้ไว และทำให้มีการเติบโตในกิจการได้มากขึ้นโดยอาศัยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง แม้เจ้าของธุรกิจหลายๆคนจะบอกว่าการทำบัญชีไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ความจริงแล้วมันสำคัญมาก เพราะมันจะทำให้เจ้า ของทราบว่าธุรกิจของคุณมีจุดบกพร่องและรั่วไหลตรงไหน ที่สำคัญคือการรู้บัญชีจะทำให้คุณสามารถจัดการปัญหาการ เงินของธุรกิจได้ดีขึ้น คุณภาพของงานบัญชี เมื่อไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชี ข้อผิดพลาดที่เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะผิดพลาดและมักจะเกิดเหตุการณ์นี้ คือ การไม่สนใจคุณภาพของงานบัญชี ขอให้ค่าทำบัญชีถูกและประหยัดที่สุดก็เป็นพอ เพราะไหนๆก็ไม่รู้เรื่องบัญชี แค่จ่ายไปอย่างเดียวก็จบ แต่หากคุณยอมจ่ายเพิ่มขึ้นอีกสักนิด เพื่อแลกกับงานบัญชีที่มีคุณภาพ มันอาจจะเป็นการช่วยวางแผนให้คุณประหยัดภาษีได้มากขึ้น และยังช่วยในการควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของธุรกิจได้ รวมถึงป้องกันอันตรายจากการตรวจสอบของสรรพากรได้อีกด้วย ทำบัญชีสองชุดเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง คือ เจ้าของธุรกิจหลาย ๆ คนมีแผนในการทำบัญชีไว้ 2 ชุด โดยชุดแรกไว้ส่งสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำการจัดการตกแต่งให้สวยงามไม่มีรายการผิดปกติ จะได้ทำให้เสียภาษีน้อยๆ แต่อีกชุดนั้นทำตามจริง เอาไว้ใช้สำหรับตรวจสอบดูทุกอย่างของกิจการ ซึ่งหากคุณทำเช่นนี้จริงๆ สิ่งที่กำลังทำอยู่มันคือสิ่งที่ผิดกฎหมาย หากเมื่อไหร่โดนพี่สรรพากรจับได้ขึ้นก็จะมีโอกาสที่จะเสียภาษีจะเพิ่มเป็นหลายๆ เท่า โดยจะไม่สอบภาษีย้อนหลัง จริงอยู่ที่กระแสเงินสดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจ แต่หากบางธุรกิจขายดีแต่มีการจัดการกระแสเงินสดไม่ดีก็อาจจะทำให้พังจนเลิกกิจการ แถมบางครั้งถ้าขาดทุนแล้วยังต้องเสียภาษีอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะวางแผนภาษีธุรกิจอย่างไรลองหันมาให้ความสำคัญของงานบัญชีให้มากขึ้น จะทำให้ปัญหาของธุรกิจน้อยลง และชีวิตเจ้าของธุรกิจก็จะง่ายขึ้นเยอะ

การจัดทำบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดภาษีนั้นเป็นกระบวนการทางการเงินที่สำคัญและสามารถทำได้โดยใช้กฎหมายและข้อกำหนดที่ถูกต้อง โดยควรใช้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและภาษีเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำบัญชีเป็นไปตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพที่สุดในการลดภาษี.

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดภาษีผ่านการทำบัญชี

  1. การจัดการรายได้และรายจ่าย การวางแผนรายได้และรายจ่ายของธุรกิจให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี.

  2. การบริหารจัดการเงิน ควรใช้เทคนิคการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเลือกใช้รูปแบบการเงินที่ทำให้มีภาษีน้อยลง การจัดการหนี้ค้างชำระเพื่อควบคุมการลดหย่อนภาษี.

  3. การเลือกโครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ (เช่น บริษัทบุคคลจำกัด, บริษัทห้างหุ้นส่วน, บริษัทร่วมค้า) มีผลต่อภาษีที่ต้องจ่าย ควรพิจารณาว่าโครงสร้างธุรกิจใดที่เหมาะสมกับภาษีและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ.

  4. การใช้หนี้ตามกฎหมาย การใช้หนี้และการเก็บหนี้ตามกฎหมายอาจช่วยให้ลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้หนี้มีความหมายในทางธุรกิจและถูกบันทึกในบัญชีอย่างถูกต้อง.

  5. การลงทุนในทรัพย์สินที่ลดหย่อนภาษี การลงทุนในทรัพย์สินที่มีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เช่น การลงทุนในทรัพย์สินที่มีค่าใช้สอยนาน อาจช่วยลดภาษี.

  6. การสร้างรายงานการเงินที่ถูกต้อง การสร้างรายงานการเงินที่ถูกต้องและเป็นระเบียบช่วยให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และตรงตามกฎหมายสำหรับการยื่นของภาษี.

  7. การประเมินผลกระทบภาษี การประเมินผลกระทบของการลงทุนหรือการดำเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ ต่อภาษีเพื่อเลือกยกเลิกหรือรวมการกระทำที่ทำให้ประหยัดภาษีได้.

สำหรับข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับการทำบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดภาษีในบริษัทหรือธุรกิจของคุณ ควรรับคำปรึกษาจากนักบัญชีหรือนักภาษีที่เชี่ยวชาญในภาคสนาม การวางแผนการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในการลดภาระภาษีและทำให้ธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

 
หลีกเลี่ยงภาษี โดย การทำบัญชี สองชุด

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ประหยัดภาษี โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )