หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI?

Click to rate this post! [Total: 130 Average: 5] หักณที …

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 130 Average: 5]

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

บริษัท BOI ได้รับยกเว้นไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายทั้งจำนวน โดยผู้จ่ายเงินจะระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ว่าเป็นการจ่ายเงินกำไรจาก BOI ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การหักณที่จ่าย (Withholding Tax) คือ การหักเงินภาษีที่จ่ายให้ผู้รับเงิน เพื่อส่งเงินภาษีเข้าสู่รายได้ของรัฐ บริษัทที่ได้รับอนุญาตจาก บอร์ดลงทุนต่างประเทศ (Board of Investment BOI) ในประเทศไทย อาจมีการหักณที่จ่ายตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ BOI และประเภทของรายได้ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนนั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบกับที่ BOI หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

รายการหักณที่จ่ายตามกฎหมาย BOI จะต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้และอัตราภาษีที่ต้องหัก บางกรณี BOI อาจมีการยกเว้นหรือลดอัตราภาษีให้กับบริษัทในการลงทุนที่มีข้อยกเว้นหรือสิทธิประโยชน์เฉพาะ เช่น บริษัทที่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ BOI สนับสนุน

การบันทึกบัญชีเงินที่ถูกหักณที่จ่ายควรทำตามขั้นตอนเหมือนการบันทึกการชำระเงินปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. สร้างบัญชีเงินถูกหักณที่จ่าย

  • สร้างบัญชีใหม่ในระบบบัญชีของคุณที่เรียกว่า “เงินถูกหักณที่จ่าย” หรือบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการหักณที่จ่าย โดยระบุชื่อและหมายเลขบัญชีให้ชัดเจน
 2. บันทึกข้อมูลการหักณที่จ่าย

  • เมื่อมีการหักณที่จ่าย คุณควรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการหักณที่จ่ายในบัญชีเงินถูกหักณที่จ่าย รวมถึงวันที่การหัก จำนวนเงินที่ถูกหัก รายละเอียดของการหักณที่จ่าย และข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงิน
 3. ตรวจสอบและปรับปรุง

  • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการหักณที่จ่ายก่อนที่จะบันทึกลงในบัญชี และปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงหากมีข้อผิดพลาด
 4. บันทึกในสมุดรายวัน

  • บันทึกข้อมูลการหักณที่จ่ายในสมุดรายวันของบริษัท เพื่อทำให้ข้อมูลการหักณที่จ่ายถูกบันทึกไว้ในบัญชีหลักขององค์กร
 5. บันทึกในระบบบัญชี

  • ใส่ข้อมูลการหักณที่จ่ายลงในระบบบัญชีของคุณ เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีเงินถูกหักณที่จ่าย
 6. รายงานการหักณที่จ่าย

  • สร้างรายงานการหักณที่จ่ายเพื่อติดตามและรายงานการเงินของบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด

ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการหักณที่จ่าย และตรวจสอบข้อมูลการหักณที่จ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องและควบคุมการเงินขององค์กรให้ดี

 
ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา #3 eXCEL ฟรี wORD ฟอร์ม บุคคลธรรมดา โหลดตัวอย่าง?

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์

ให้เช่าต้นไม้ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ต้นไม้ ให้เช่า ราคา เช่าต้นไม้จริง ธุรกิจขายต้นไม้ใหญ่ เช่าต้นไม้ปลอม ปลูกต้นไม้ขายได้ 200 ล้าน ใน 8 ปี ธุรกิจ เพาะต้นไม้ขาย ปลูกต้นไม้ ทำ เงิน แผนธุรกิจร้านขายต้นไม้

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี ลาดกระบัง ปิดงบ จดบริษัท?

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท ลาดกระบัง

Leave a Comment

Scroll to Top