3 การบันทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน

กำลังปรับปรุง
[Total: 1636 Average: 5]

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไร ?

การบัญทึกบัญชี ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายปีก่อน ต้องปรับปรุงด้วยบัญชีอะไรค่ะ เพราะติดในงบการเงิน

ตอบ: ในกรณีที่กิจการมีงบการเงิน มีภาษีหัก ณ ทีจ่ายติดในงบการเงินนั้น จะติดอยู่ในหมวดของ สินทรัพย์หมุนเวียน ของกิจการค่ะ กิจการต้องปรับปรุงบัญชีดังนี้ค่ะเดบิท ค่าใช้จ่ายต้องห้าม เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในทางภา กรมสรรพากรกำหนกให้กิจการต้องอยุ่ในรายการบวกกลับค่ะ

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top