การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์

รับทำบัญชี.COM | หักภาษีณที่จ่ายค่าโทรศัพท์กี่ เปอร์เซ็นต์?

Click to rate this post!
[Total: 257 Average: 5]

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์

ค่าโทรพื้นฐาน 100 บาท หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ หัก ณ ที่จ่าย ค่าเช่าหัก 5 % หัก ณ ที่จ่าย ค่าบริการ 3%
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่าง การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดในในเสร็จรับเงิน ดังนี้

ค่าเช่า ค่าใช้โทรศัพท์ รวม ค่าโทรศัพท์ 100 1,500 1,600 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็น ดังนี้
– ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 5%
– ค่าใช้บริการโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 3%

ดังนั้น
ค่าเช่า 5%X100 = 5 บาท
ค่าใช้บริการ 3%X1,500 = 45 บาท
รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น = 50 บาท

สรุป การคำนวณค่าโทรศัพท์สุทธิที่ต้องจ่าย
ค่าโทรศัพท์ 1,600- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 112- = 1,712-
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50-
เงินค่าโทรศัพท์ สุทธิ ที่ต้องจ่าย 1,662-

การบันทึกบัญชี
Dr ค่าโทรศัพท์ 1,600-
   ภาษีซื้อ 112-
Cr เงินฝากธนาคาร 1,662-
   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 50-

ค่าโทรศัพท์ คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้บริการโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์บ้านในการทำสายโทรศัพท์ ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรูปแบบค่าบริการรายเดือน (รวมค่าบริการพื้นฐานและบริการเสริม) และค่าโทรสายหรือการโทรออกไปยังเบอร์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระยะสิ่งที่เรียกค่าใช้จ่ายฟรี ราคาและโครงสร้างค่าโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและแพ็กเกจที่คุณเลือกใช้ นี่คือตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโทรศัพท์

  1. ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการรายเดือนคือค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายในทุกเดือนเพื่อใช้บริการโทรศัพท์ ราคานี้มากจากแพ็กเกจและผู้ให้บริการ ประกอบด้วยค่าบริการพื้นฐานเช่นการโทรหาเบอร์ภายในเครือข่าย และบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การใช้ข้อมูลมือถือ การส่ง SMS หรือการใช้บริการ VoIP

  2. ค่าโทรสาย ค่าโทรสายคือค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องจ่ายสำหรับการโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในระยะสิ่งที่เรียกค่าใช้จ่ายฟรี ราคาค่าโทรสายอาจขึ้นกับระยะทางที่คุณโทร และเวลาที่คุณโทร (ราคาอาจแพงขึ้นในช่วงเวลาพรีเมี่ยมหรือช่วงเวลาปลายค่ำ)

  3. ค่าโทรระหว่างประเทศ หากคุณโทรไปยังประเทศอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายสามารถมีราคาสูงขึ้นมาก ๆ โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและโทรศัพท์บ้านมักมีแพ็กเกจโทรระหว่างประเทศที่เสนอให้ลูกค้าเลือกใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

  4. ค่าบริการพิเศษ บางบริการโทรศัพท์อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการพิเศษ เช่น การโทรหาเบอร์บริการสายด่วน การโทรสายไปยังเบอร์พิเศษ หรือการใช้บริการสื่อสารเสริมอื่น ๆ ที่ไม่รวมในแพ็กเกจหลักของคุณ

  5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูล หากคุณใช้บริการข้อมูลมือถือ (เช่นการเรียกดูเว็บไซต์ ส่งอีเมล หรือใช้แอปพลิเคชันออนไลน์) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลอาจเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้งานข้อมูล

  6. ค่าโทรศัพท์บ้านและอินเตอร์เน็ต สำหรับบริการโทรศัพท์บ้านและอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการเดียวกัน คุณอาจจะได้รับค่าลดหย่อนหรือส่วนลดเมื่อคุณสมัครแพ็กเกจรวม

ราคาและโครงสร้างค่าโทรศัพท์อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและโดยผู้ให้บริการ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณเพื่อข้อมูลราคาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพ็กเกจที่เหมาะสมสำหรับคุณ

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์
การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )