หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ

รับทำบัญชี.COM | บันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 53 ยังไง?

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 หมายถึง เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินค่าแรง ค่าบริการที่จ่ายให้กับนิติบุคคล และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายค่าแรง ค่าบริการ กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53

1.เมื่อกิจการจ่ายค่าแรง ค่าบริการให้กับบริษัท ห้าง2.เมื่อถึงวันชำระค่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ ( Withholding tax payable ) เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินค่าแรง ค่าบริการที่จ่ายให้กับนิติบุคคล และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายค่าแรง ค่าบริการ กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน

อ่านเพิ่มเติม >> การเปิดเสรีอัตราภาษี 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53
Click to rate this post!
[Total: 274 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )