ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1)

Click to rate this post!
[Total: 151 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1) คืออะไร

1.เงินได้จากการจ้างแรงงาน ทั้งพนักงานในธุรกิจเอกชน และภาครัฐบาล
2.เงินได้เกิดจากการจ้างแรงงานที่มีคู่สัญญาระหว่างนายจ้าง และ ลูกจ้าง โดยมีกำหนดระยะเวลาจ้าง โดยลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้างตลอดระยะเวลาที่จ้าง และปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง
3.เงินได้ที่เกิดจากการได้อยู่บ้านที่นายจ้างจัดให้โดยไม่คิดค่าเช่า จะต้องคิดเงินได้พึงประเมิน ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือน หรือเงินเพิ่มอื่น โดยไม่รวมเงินโบนัส โดยอัตรานี้ถึงแม้ว่าลูกจ้างจะอยู่หลายคนในบ้านนายจ้างที่จัดไว้ให้ที่เดียวกัน ก็ต้องคิดเงินได้พึงประเมิน ในอัตราร้อยละ 20 ของลูกจ้างแต่ละคน ในกรณีมีข้อโต้แย้งจากลูกจ้าง สำหรับเงินได้พึงประเมินจากการอยู่บ้านที่นายจ้างจัดให้โดยไม่คิดค่าเช่า ให้เจ้าพนักงานประเมินอัตราค่าเช่าของบ้านนั้น ๆ ว่าสมควรให้เช่าได้ตามปกติปีละเท่าใด และทำการบันทึกการประเมินไว้เป็นหลักฐานและให้นำค่าเช่าที่ได้ประเมินรวมเป็นเงินได้ของลูกจ้าง
4.กรณีบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นำหุ้นไปแจกพนักงาน หรือนำหุ้นออกขายให้กับพนักงาน ตามข้อตกลงพิเศษหุ้นราคาต่ำกว่าราคาตลาด กรณีนี้ย่อมถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้รับเงินได้พึงประเมิน จึงต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในหุ้น ไม่ว่าจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายจ่ายโอน หรือไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือนอกตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข

Click to rate this post! [Total: 151 Average: 5] ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัข ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12749เลขที่หนังสือ: กค 0811/พ.12749วันที่: 20 ธันวาคม 2542เรื่อง: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจำหน่ายอาหารสุนัขข้อกฎหมาย: มาตรา81(1)(ง)ข้อหารือ: บริษัทฯ ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ในการ …

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1) Read More »

10 ขั้นตอนการปิดบริษัท ต้องทําอย่างไร !

ขั้นตอนการปิดบริษัท กรมสรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ไม่ เสร็จการชำระบัญชี การปิดบริษัทต้อง ทํา อย่างไร pantip บริษัทขาดทุน ปิดบริษัท  แบบฟอร์มจดเลิกบริษัท ขั้นตอนการจดเลิกบริษัท

ลักษณะธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โอกาส !

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง วิเคราะห์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง บัญชี บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทำ อะไรบ้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เกี่ยวข้องกับ ใคร บาง อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง
วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือ

วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง

Click to rate this post! [Total: 151 Average: 5] ในหน้านี้ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา 40 (1) คืออะไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรวิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวดใดงวดหนึ่ง วิธีบันทึกแบบหายอดสินค้าคงเหลือเมื่อสิ …

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1) Read More »

รับทําบัญชี.COM || นครพนม สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 151 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || นครพนม สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี ? บริษัท ปังปอน จำกัด …

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1) Read More »

บจก

บจก ย่อมาจาก บจ ต่างกันอย่างไร ?

บจก ย่อมาจาก บจ. กับ บจก. ต่างกันอย่างไร บจก คือ บจก ภาษาอังกฤษ บ. จ หรือ บ. จก บ. จก มหาชน คือ บ. จ ย่อมาจาก เจ้าของ หจก เรียกว่า ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท
ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา Excel ฟรี Word ฟอร์ม บุคคลธรรมดา !

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf

รับทําบัญชี.COM || กําแพงเพชร สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท

Click to rate this post! [Total: 151 Average: 5] รับทําบัญชี.COM || กําแพงเพชร สำนักงานบัญชี คุณภาพ ปิดงบ จดบริษัท   ให้สำนักงานบัญชีเรา เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดทำบัญชี และภาษี อย่างทุกต้องตามกฎหมาย เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ติดต่อทำบัญชี 081-931-8341 ทำไมต้องทำบัญชี บริษัท ปังปอน จำกั …

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา คืออะไร 40 (1) Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top