หักภาษีเงินมัดจำ

2 เดือน เงินมัดจำไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 1510 Average: 5]

บริษัท จ่ายค่ามัดจำค่าเช่า 2 เดือน พร้อมค่าเช่าสำนักงาน 1 เดือน หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%เฉพาะค่าเช่าใช่มั้ยคะ เงินมัดจำไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายใช่มั้ยค่ะ แล้วเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

ตอบ: ต้องหักเฉพาะค่าเช่าค่ะ กรณีเงินมัดจำไม่ต้องหักค่ะ โดยการบันทึกบัญชี ดังนี้ค่ะ

เดบิต เงินมัดจำค่าเช่า (สินทรัพย์)
เดบิต ค่าเช่า (ค่าใช้จ่าย)
เครดิต เงินสด
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(หักเฉพาะค่าเช่าค่ะ)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 10, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top