หักภาษีเงินมัดจำ

รับทำบัญชี.COM | เงินมัดจำไม่ต้องหักภาษีณที่จ่าย?

Click to rate this post!
[Total: 226 Average: 5]

บริษัท จ่ายค่ามัดจำค่าเช่า 2 เดือน พร้อมค่าเช่าสำนักงาน 1 เดือน หักภาษี ณ ที่จ่าย 5%เฉพาะค่าเช่าใช่มั้ยคะ เงินมัดจำไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายใช่มั้ยค่ะ แล้วเราจะบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

ตอบ ต้องหักเฉพาะค่าเช่าค่ะ กรณีเงินมัดจำไม่ต้องหักค่ะ โดยการบันทึกบัญชี ดังนี้ค่ะ

เดบิต เงินมัดจำค่าเช่า (สินทรัพย์)
เดบิต ค่าเช่า (ค่าใช้จ่าย)
เครดิต เงินสด
เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(หักเฉพาะค่าเช่าค่ะ)

เงินมัดจำ (Deposit) จำนวนเงินที่ลูกค้าหรือผู้ซื้อต้องชำระไปให้กับผู้ขายหรือบริการใด ๆ เป็นการยืนยันความจริงและเพื่อประกันว่าธุรกรรมหรือการซื้อขายนั้นจะเสร็จสมบูรณ์ในอนาคต โดยเงินมัดจำมักถูกคืนให้กับลูกค้าหรือผู้ซื้อเมื่อทำสิ้นสุดธุรกรรมตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้.

เงินมัดจำมักใช้ในบริบทต่าง ๆ และสามารถมีลักษณะและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น

  1. เงินมัดจำการเช่า เมื่อคุณเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของใด ๆ เช่นบ้านหรือรถยนต์ ผู้ให้เช่าอาจร้องขอเงินมัดจำในการประกันความสมบูรณ์ของอสังหาริมทรัพย์และการปฏิบัติตามข้อตกลงการเช่า.

  2. เงินมัดจำการจัดหาบริการ บางบริการอาจกำหนดให้ลูกค้าชำระเงินมัดจำเพื่อยืนยันการจัดหาบริการ เช่นการจองโรงแรมหรือการจัดงานแต่งงาน.

  3. เงินมัดจำสินค้า เมื่อคุณซื้อสินค้าและผู้ขายต้องสัตว์เงินมัดจำเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณจะซื้อสินค้านั้น ๆ และไม่ยกเลิกการซื้อหรือคืนสินค้าหลังจากซื้อแล้ว.

  4. เงินมัดจำในการทำงานหรือรับงาน บางบริษัทอาจร้องขอเงินมัดจำจากลูกค้าหรือผู้จ้างเพื่อยืนยันการทำงานหรือการรับงานที่กำหนดไว้ในอนาคต.

การคืนเงินมัดจำมักได้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ถูกกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า โดยเงินมัดจำมักถูกคืนในกรณีที่ไม่เกิดความเสียหายหรือการละเมิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือบริการนั้น ๆ แต่บางครั้งก็อาจมีการหักเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือค่าปรับหากมีการละเมิดสัญญาเกิดขึ้น.