หาข้อผิดพลาด

รับทำบัญชี.COM | หาข้อผิดพลาดที่เกิดในงบทดลอง Pencil Footing

Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

หาข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นใน งบทดลอง

 1. ตรวจสอบการบวกเลขของจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิตในงบทดลองใหม่อีกครั้ง
 2. ตรวจสอบการเก็บยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภทมาลงในงบทดลองนั้นถูกต้องหรือไม่
 3. ตรวจสอบการหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภทต่างๆ ใหม่
 4. ตรวจสอบการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นมาลงในบัญชีแยกประเภท
 5. ตรวจสอบการบันทึกรายการในสมุดรายวันถูกต้องตามหลักบัญชีคู่หรือไม่
 6. ตรวจสอบเอกสารนการนำมาบันทึกบัญชีว่าได้นำตัวเลขมาบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่

การหาข้อผิดพลาดในงบทดลอง (trial balance) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการบัญชี เนื่องจากงบทดลองถูกใช้เพื่อตรวจสอบว่าการบันทึกบัญชีทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นการตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดในงบทดลองเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ข้อมูลบัญชีเป็นความจริงและน่าเชื่อถือ

นี่คือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในงบทดลองและวิธีการตรวจสอบ

 1. การบันทึกรายการซ้ำ บางครั้งรายการบัญชีอาจถูกบันทึกซ้ำในระบบ ซึ่งส่งผลให้ยอดรวมของบัญชีไม่ถูกต้อง การตรวจสอบงบทดลองโดยเปรียบเทียบรายการบัญชีเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนเป็นวิธีที่สามารถค้นพบข้อผิดพลาดนี้ได้
 2. การบันทึกผิดบัญชี การบันทึกรายการลงในบัญชีที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจอาจทำให้มีข้อผิดพลาดในงบทดลอง การตรวจสอบรายการบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและประเภทของบัญชีเป็นวิธีในการค้นพบข้อผิดพลาดนี้
 3. การคำนวณผิด การคำนวณยอดรวมบัญชีหรือสูตรคำนวณอื่น ๆ อาจทำให้งบทดลองมีข้อผิดพลาด การตรวจสอบการคำนวณโดยตรวจสอบสูตรการคำนวณและตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดในการคำนวณหรือไม่
 4. การละเมิดหลักการสองครั้ง (Double-entry Accounting) รายการบัญชีควรจะมีการเดบิต (debit) และเครดิต (credit) ที่สอดคล้องกัน หากมีการละเมิดหลักการสองครั้ง จะทำให้งบทดลองไม่สมดุล การตรวจสอบว่ายอดเดบิตและเครดิตของทุกบัญชีเป็นเท่ากันเป็นวิธีการค้นพบข้อผิดพลาดนี้
 5. การละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ บางรายการบัญชีอาจละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น การบันทึกรายการซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีหรือกฎระเบียบการบัญชี การตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบเป็นวิธีในการค้นพบข้อผิดพลาดเชิงกฎหมายนี้
 6. การละเมิดระเบียบการบัญชี บางครั้งการบันทึกรายการบัญชีอาจไม่สอดคล้องกับระเบียบการบัญชีที่กำหนดไว้ การตรวจสอบว่ารายการบัญชีถูกบันทึกตามระเบียบการบัญชีหรือไม่เป็นวิธีในการค้นพบข้อผิดพลาดเชิงระเบียบ
 7. การบันทึกล่าช้าหรือไม่ถูกต้อง การบันทึกล่าช้าหรือไม่ถูกต้องของรายการบัญชีอาจทำให้ไม่สามารถสรุปยอดรวมในงบทดลองได้ถูกต้อง การตรวจสอบเวลาการบันทึกรายการและความถูกต้องของข้อมูลเป็นวิธีการค้นพบข้อผิดพลาดนี้
 8. การละเมิดการควบคุม การละเมิดการควบคุมการบัญชีอาจเป็นสาเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในงบทดลอง การตรวจสอบว่ามีการควบคุมการบัญชีและการสามารถป้องกันการละเมิดการควบคุมเป็นวิธีในการค้นพบข้อผิดพลาดนี้

การตรวจสอบและหาข้อผิดพลาดในงบทดลองเป็นกระบวนการสำคัญในการรักษาความถูกต้องและความเชื่อถือในข้อมูลบัญชี ความระมัดระวังและการดูแลรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )