รับทำบัญชี.COM | สูตรทางบัญชีคำนวณหาซื้อสุทธิสูตรหายอดซื้อสุทธิ?

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

สูตรทางบัญชี คำนวณ หา ซื้อสุทธิ สูตรหา ยอด ซื้อสุทธิ

ซื้อสุทธิ  =  ซื้อ  +  ค่าขนส่งเข้า  –  ส่งคืนสินค้า –  ส่วนลดรับ

คำว่า “ซื้อสุทธิ” (Net Purchase) เป็นคำทางการบัญชีที่ใช้ในบันทึกการซื้อสินค้าหรือบริการโดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาด้วย ซื้อสุทธิมักถูกใช้ในบริบทของการบัญชีทางธุรกิจเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ผลิต

สำหรับการบันทึกซื้อสุทธิในบัญชีเรียกว่า “บัญชีค่าใช้จ่าย” (Expense Account) ที่ใช้เพื่อระบุรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยทั่วไปแล้ว เมื่อมีการซื้อสินค้าหรือบริการ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะถูกบันทึกในบัญชีค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาลดหย่อนกับรายได้และส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง

การบันทึกซื้อสุทธิสามารถทำได้ด้วยการบันทึกข้อมูลการซื้อทั้งหมดที่รวมถึงราคาสินค้าหรือบริการ, ค่าจัดส่ง, ภาษี, ส่วนลด, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้จะถูกลดออกจากรายได้ทั้งหมดเพื่อคำนวณกำไรสุทธิของธุรกิจหรือองค์กรในรอบที่กำหนด

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณซื้อสินค้ามูลค่า 10,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และมีค่าจัดส่ง 500 บาท โดยไม่มีส่วนลด การบันทึกซื้อสุทธิในบัญชีค่าใช้จ่ายจะมีรายละเอียดดังนี้:

  • บัญชีค่าใช้จ่าย: การซื้อสินค้า
  • ยอดซื้อสินค้า: 10,000 บาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): 7% x 10,000 = 700 บาท
  • ค่าจัดส่ง: 500 บาท

ดังนั้น ยอดซื้อสุทธิคือ 10,000 + 700 + 500 = 11,200 บาท

ค่าใช้จ่ายสุทธิจะถูกลดออกจากรายได้เพื่อคำนวณกำไรสุทธิในรอบการเงินที่กำหนด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )