รับทำบัญชี.COM | สูตรทางบัญชีคำนวณหาวัสดุสำนักงานใช้ไป?

Click to rate this post!
[Total: 172 Average: 5]

สูตรทางบัญชี คำนวณหา วัสดุสำนักงานใช้ไป

วัสดุสำนักงานใช้ไป = วัสดุสำนักงานในบัญชีก่อนปรับปรุง – วัสดุสำนักงานคงเหลือปลายงวด

วัสดุสำนักงานใช้ไป (Office Supplies Expense) หมายถึง รายจ่ายที่เกิดจากการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสำนักงานของธุรกิจหรือองค์กร วัสดุสำนักงานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานประจำวันและรวมถึงพวกที่ใช้ในการเขียน, พิมพ์, คัดลอก, และดำเนินการสำนักงานอื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างของวัสดุสำนักงานใช้ไปรวมถึง

  1. กระดาษ กระดาษสำหรับพิมพ์เอกสาร, กระดาษ A4, กระดาษจากแผ่นสูง, กระดาษรวมถึงกระดาษสี

  2. หมึกและหมึกแทน หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์, หมึกลูกล้อ, หมึกสี

  3. เครื่องเขียน ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, ไม้บรรทัด

  4. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม คีย์บอร์ด, เมาส์, แผ่นรองเมาส์, ตลับหมึก, กระจกสำหรับโปรเจคเตอร์, และอุปกรณ์ต่อพ่วง

  5. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน, โต๊ะสำนักงาน, ตู้เก็บเอกสาร

  6. อุปกรณ์สำนักงาน ไม้กวาด, พลังงานสำหรับโต๊ะ

  7. เครื่องมือสำนักงาน เครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงาน, โทรศัพท์, แฟกซ์, อุปกรณ์ประชุม

  8. อุปกรณ์สำนักงานอื่น ๆ โรลเลอร์สำหรับเครื่องพิมพ์, สายแลน, กระเป๋าเสียบปัก

รายการนี้เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นและวัสดุสำนักงานใช้ไปอาจมีความหลากหลายขึ้นขึ้นกับลักษณะของธุรกิจหรือองค์กร การบันทึกค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานใช้ไปจะต้องทำได้อย่างเคร่งครัดในระบบบัญชีขององค์กรเพื่อติดตามและรายงานรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )