กำลังปรับปรุง

อย่าลืม 2 หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 308 Average: 5]

หุ้นทุนซื้อคืนมา

หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ ( Treasury Stock )

หุ้นทุนซื้อคืนมา (Treasury Stock) หมายถึง เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้บริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำกัดมีทางเลือกในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน โดยสามารถซื้อหุ้นของตนเองได้หากหุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และขายคืนออกไปได้เมื่อราคาได้ปรับตัวสู่มูลค่าที่เหมาะสม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ
หุ้นทุนซื้อคืนมา คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 23, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top