หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย

วิธี หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน?

Click to rate this post! [Total: 116 Average: 5] หุ้นส่ …

วิธี หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี อย่างไร

              ในกรณีที่หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรม ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี แต่ถ้าหุ้นส่วนที่เหลือประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป ก็อาจทำได้โดยถือว่าห้างหุ้นส่วนที่เลิกกิจการไปนั้นได้โอนขายให้ และดำเนินการในฐานะห้างหุ้นส่วนใหม่ สัญญาต่างๆ ที่หุ้นส่วนมีไว้ต่อกันในห้างหุ้นส่วนเก่านั้นถูกยเลิกไปด้วยและนำมาบังคับใช้อีกไม่ได้ จะต้องทำสัญญาของห้างหุ้นส่วนระหว่างหุ้นส่วนที่เหลือขึ้นใหม่ ถ้าหุ้นส่วนที่เหลืออยู่ต้องการดำเนินการต่อไปในนามห้างหุ้นใหม่โดยไม่ต้องปิดบัญชี การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนผู้ตายทำได้โดยวิธี ดังนี้
1.การซื้อสิทธิส่วนได้เสียของหุ้นส่วนที่ตาย โดยหุ้นส่วนที่เหลือหรือบุคคลภายนอก
2.ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์คืนให้แก่ทายาทของหุ้นส่วนที่ตาย การคำนวณจำนวนที่จะคืนให้กับทายาทของหุ้นส่นที่ตาย จะต้องศึกษาเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีทุนของหุ้นส่วนที่ตาย ภายหลังที่ได้ปรับปรุงบัญชีต่างๆ รวมทั้งข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อเริ่มจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จำนวนเงินที่จ่ายคืนให้ทายาทของห้างหุ้นส่วนที่ดังนี้
   – เงินเดือนของหุ้นส่วนที่ตาย (นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีครั้งสุดท้ายถึงวันตาย)
   – ดอกเบี้ยเงินทุนของห้างหุ้นส่วนที่ตาย (นับตั้งแต่วันที่ตายจนถึงวันชำระคืนทุน)
   – เงินโบนัส (ถ้ามี)
   – ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนโดยประมาณ

“หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย” (Death Beneficiary) เป็นคำในบรรยากาศของการลงทุนหรือการเงิน ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือตัวแทนที่ถูกแต่งตั้งไว้เพื่อรับสิทธิ์หรือผลประโยชน์จากการลงทุนหรือการเงินเมื่อเจ้าของหรือผู้ลงทุนเสียชีวิต ในบางกรณี นี่อาจเป็นการรับเงินประกันชีวิตหรือเงินดาวน์ตามสัญญาที่ผูกมัดกับบริษัทประกันชีวิตหรือสินเชื่อ หรือการรับส่วนแบ่งของทรัพย์สินที่เป็นของผู้ลงทุน

การกำหนดหุ้นส่วนถึงแก่ความตายมักต้องระบุในสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงิน ผู้เลือกหุ้นส่วนถึงแก่ความตายอาจเป็นคู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน การเลือกหุ้นส่วนถึงแก่ความตายมักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าชีวิตหรือการเงินในกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิต และมักเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีการเงินและการวางแผนการสูญเสียทางการเงิน

เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นส่วนถึงแก่ความตายของการลงทุนหรือการเงินของคุณ คุณควรติดต่อบริษัทหรือผู้ให้บริการและตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนถึงแก่ความตายของคุณ หรือคุณอาจต้องปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการเงินและการแต่งตั้งผู้รับสิทธิ์หุ้นส่วนถึงแก่ความตายเพื่อให้คุณเข้าใจและวางแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของคุณ

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ รายได้ ความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

เลี้ยงปลาทับทิม กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการเลี้ยงปลาทับทิม การเลี้ยงปลาทับทิม แบบ ธรรมชาติ ปลาทับทิม ชอบกิน อะไร วิธีเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อปูน เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ปลาทับทิมกินพืชหรือกินเนื้อ ฟาร์มปลาทับทิม ปลาทับทิมเลี้ยงกี่เดือน
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

ธุรกิจเบื้องต้น กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร การ ทํา ธุรกิจ เบื้องต้น วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ แนวทาง การทำธุรกิจ

การ บันทึกค่าใช้จ่าย ในบัญชี ร้านอาหาร มีรายการย่อยใดบ้าง?

บัญชีร้านอาหาร excel การบันทึกบัญชีร้านอาหาร ตัวอย่างบัญชีร้านอาหาร บัญชี ต้นทุน ร้านอาหาร excel รายรับรายจ่ายร้านอาหารตามสั่ง บัญชีร้านอาหาร ฟรี โปรแกรมบัญชีร้านอาหาร บัญชีรายรับรายจ่ายร้านก๋วยเตี๋ยว ใกล้ฉัน ออนไลน์
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top