หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี รายการใดที่คงเหลือ

อยากรู้ งบการเงิน ของ กิจการอื่น

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี รายการใดที่คงเหลือ

             รายงานงบดุล ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี สินทรัพย์ หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี รายการใดที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเป้นเงินตราต่างประเทศจะต้องแปลงค่าเป็นเงินตราไทย ส่วนใหญ่จะมี 3 รายการคือ

-รายการที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินสด หรือสิทธิที่เรียกร้องใดๆที่กิจการจะต้องชำระหรือได้รับซึ่งกำหนดที่แน่นอน ให้ใช้อัตราปิดในการคำนวณเป็นเงินตราไทย หรืออัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด สินทรัพย์ ใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารรับซื้อ หนี้สิน ใช้อัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารขาย กรณีสถาบันการเงิน ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ทุนรักษาระดับ

-รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน เป็นรายการที่เป็นตัวเงินในกรณีที่คงเหลืออยู่ในกรณีรายการที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของบรอบระยะเวลาบัญชีให้บันทึกด้วยราคาทุนเดิม ณ วันเกิดรายการ เช่น ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน สินค้าคงเหลือ

-รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน ให้รายงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่กำหนดราคาด้วยมูลค่าที่ยุติธรรมคือ  สามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนโดยมีการต่อรองที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หนี้สินที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี รายการใดที่คงเหลือ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

เก้าอี้ โรงงาน ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ สอน ขายเฟอร์นิเจอร์ แฟรนไชส์ เฟอร์นิเจอร์ ใบอนุญาต ขายเฟอร์นิเจอร์ การขายเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ ธุรกิจ ค้าไม้ เปิดร้านเฟอร์นิเจอร์

การ ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลในงบ บัญชีย้อนหลัง มีความสำคัญอย่างไร?

ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบบัญชี วิธีการตรวจสอบบัญชี มีอะไรบ้าง วัตถุประสงค์การตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ มีอะไรบ้าง วิธีการตรวจสอบค่าใช้จ่าย วิธีการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่าย confirmation เป็นการตรวจสอบโดยการ การตรวจสอบบัญชี คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ไข่ไก่ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

แผนธุรกิจ ไข่ไก่ รับ ตัวแทน ขาย ไข่ไก่ วิธี ตั้งราคาขาย ไข่ไก่ ฟาร์มไข่ไก่ ใกล้ฉัน ไข่ไก่ราคาส่ง แผงละ กลยุทธ์ขายไข่ไก่ ตัวแทนขายไข่ไก่ cp อาชีพขายไข่ไก่ ออนไลน์

สำนักงานบัญชี รับทําบัญชี บางกอกน้อย ปิดงบ จดบริษัท 081•452•0000

สำนักงานบัญชี รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท จดบริษัท จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท ปิดงบ เลิกบริษัท รับจดเลิกบริษัท ปิดบริษัท เลิกกิจการ รับปิดบริษัท บางกอกน้อย
ฐานภาษี

ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน
ข้อดี ของ การจ้าง พนักงานบัญชี

ข้อดี เสีย จ้าง พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี ทำไม ต้อง จ้างทำบัญชี ราย ได้ สำนักงาน บัญชี จ้าง ทํา บัญชีรายรับ-รายจ่าย ทํา บัญชี ส่งสรรพากร ด้วย ตัว เอง พนักงานบัญชีบริษัท หาคน ทํา บัญชี สำนักงาน ทำบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top