ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

[Total: 119 Average: 5]

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

อยากทราบว่า อบต.สามารถออกใบทะเบียนพาณิชย์ ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ ใช้ขนผลไม้) โดยไม่มีหน้าร้านและสถานที่ตั้งได้หรือป่าวคะ

ตอบ: กิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้นั้น จะมีหลักพิจารณา 3 กรณีคะ 
1. ประเภทกิจการต้องตรงกับประเภทพาณิชยกิจที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับปัจจุบันอนุญาตให้จดทะเบียนได้ เช่น การขาย,จำหน่ายสินค้า
2. สถานที่ประกอบกิจการต้องเป็นอาคารถาวรที่มีเลขที่อาคารชัดเจนตรวจสอบได้ และต้องมีเอกสารการเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ฯ ที่ทำกับเจ้าบ้าน ถ้าไม่เข้าข่ายตามนี้ถือเป็นการค้าเร่ การค้าแผงลอย ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
3. เรื่องของความถี่ในการประกอบกิจการ ต้องมีความถี่ตรงอาชีพปกติตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์กำหนด เช่นต้องมีการประกอบกิจการทุกวัน ทุกอาทิตย์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ
ในกรณีของคุณ ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 เพราะเป็นธุรกิจบริการ และ ข้อ 2 เพราะไม่มีสถานที่ประกอบการคะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top