ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา

รับทำบัญชี.COM | ใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา?

ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง

อยากทราบว่า อบต.สามารถออกใบทะเบียนพาณิชย์ ให้กับบุคคลธรรมดา ในกรณีที่จะนำไประกอบการขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ ใช้ขนผลไม้) โดยไม่มีหน้าร้านและสถานที่ตั้งได้หรือป่าวคะ

ตอบ: กิจการที่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้นั้น จะมีหลักพิจารณา 3 กรณีค่ะ
1. ประเภทกิจการต้องตรงกับประเภทพาณิชยกิจที่ประกาศกระทรวงฯ ฉบับปัจจุบันอนุญาตให้จดทะเบียนได้ เช่น การขาย,จำหน่ายสินค้า
2. สถานที่ประกอบกิจการต้องเป็นอาคารถาวรที่มีเลขที่อาคารชัดเจนตรวจสอบได้ และต้องมีเอกสารการเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ฯ ที่ทำกับเจ้าบ้าน ถ้าไม่เข้าข่ายตามนี้ถือเป็นการค้าเร่ การค้าแผงลอย ไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
3. เรื่องของความถี่ในการประกอบกิจการ ต้องมีความถี่ตรงอาชีพปกติตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์กำหนด เช่นต้องมีการประกอบกิจการทุกวัน ทุกอาทิตย์ เป็นประจำ สม่ำเสมอ
ในกรณีของคุณ ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1 เพราะเป็นธุรกิจบริการ และ ข้อ 2 เพราะไม่มีสถานที่ประกอบการค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )