ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ

Click to rate this post!
[Total: 236 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร

ตอบ : ค่าเสื่อมราคา-ยานพหานะ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ค่ะ อายุการใช้งาน 5 ปีแต่ต้องมีมูลค้าไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top