อัตราภาษีก้าวหน้า

รับทำบัญชี.COM | อัตราภาษีก้าวหน้า ข้อดี ข้อเสีย นิติบุคคล?

อัตราภาษีก้าวหน้า

อัตราภาษีใหม่ 2556 เริ่มใช้ปี 2557
อัตราภาษีใหม่ 2556 มีทั้งหมด 7 ขั้น เริ่มจากเงินได้สุทธิ
1.เงินได้สุทธิ 0-300,000 บาท อัตราภาษี 5%
2.เงินได้สุทธิ 300,001 ถึง 500,000 บาท อัตราภาษี 10%
3.เงินได้สุทธิ 500,001 ถึง 750,000 บาท อัตราภาษี 15%
4.เงินได้สุทธิ 750,001 ถึง 1,000,000 บาท อัตราภาษี 20%
5.เงินได้สุทธิ 1,000,001 ถึง 2,000,000 บาท อัตราภาษี 25%
6.เงินได้สุทธิ 2,000,001 ถึง4,000,000 บาท อัตราภาษี 30%
7.เงินได้สุทธิ 4,000,001 บาทขึ้นไป อัตรา

“อัตราภาษีก้าวหน้า” หรือ “Progressive Tax Rate” หมายถึงระบบการเสียภาษีที่อัตราระดับภาษีเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น นั่นคือ ยิ่งคุณมีรายได้มากขึ้น คุณจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้น ระบบภาษีก้าวหน้าถือเป็นกลไกที่ใช้ในการแบ่งแยกภาษีให้ตรงกับความสามารถของบุคคลหรือบริษัทที่มีรายได้สูงขึ้นและมีความสามารถในการชำระภาษีมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยกว่า.

ตัวอย่างของระบบอัตราภาษีก้าวหน้าได้แก่

  1. ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในหลายประเทศ ในระบบนี้ รายได้แต่ละช่วงมีอัตราภาษีที่ต่างกัน ยิ่งมีรายได้มากขึ้น จะต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้น.

  2. ระบบภาษีเงินได้บริษัท บริษัทที่มีกำไรมากขึ้นจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงขึ้นในรายกำไรที่มากกว่า.

  3. ระบบภาษีอสังหาริมทรัพย์ ในบางที่ อัตราภาษีอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น.

  4. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในบางประเทศ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีการเสียภาษีในอัตราต่าง ๆ สำหรับสินค้าและบริการที่มีราคาสูงขึ้น.

  5. ระบบภาษีที่ดิน ในบางที่ ระบบภาษีที่ดินมีอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น.

การใช้ระบบภาษีก้าวหน้ามีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่น การเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาล, การลดความไม่เสมอภาคในสังคม, การส่งเสริมการลงทุน, และการสร้างความยุติธรรมในการเสียภาษี นี่คือตัวอย่างเรื่องใหญ่ๆ เกี่ยวกับระบบอัตราภาษีก้าวหน้าและมีความหลากหลายในการใช้ในประเทศแต่ละประเทศตามกรอบกฎหมายและนโยบายภาษีที่รัฐบาลกำหนด.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )