ยื่นบอจเกินกำหนด

รับทำบัญชี.COM | อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดูวันไหนคะ?

Click to rate this post!
[Total: 552 Average: 5]

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดูวันไหน

อัตราแลกเปลี่ยน ของธนาคารแห่งประเทศไทยย้อนหลัง 1 วัน เช่น – วันจันทร์ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันศุกร์ – วันเสาร์ ก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันศุกร์เช่นกันจะเห็นได้ว่าจะใช้ย้อนหลังหนึ่งวัน แต่วันที่ย้อนไปต้องเป็นวันทำการ

อัตราแลกเปลี่ยน ต้องใช้ของธนาคารอะไร

อัตราแลกเปลี่ยน ใช้ของธนาคารไหนค่ะ ถึงจำบันทึกไม่ผิด
ในกรณที่กิจการมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น กิจการต้องยึดเกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารที่กิจการใช้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเณฑ์ในการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ หรืออาจจะใช้เกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้

“เงินตราต่างประเทศ” หมายถึงเงินสกุลต่างประเทศที่มีค่าเทียบกับสกุลเงินของประเทศอื่น ๆ ในระบบการเงินนานาชาติ สกุลเงินต่างประเทศนี้มักถูกใช้ในการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างประเทศ การลงทุนต่างประเทศ การท่องเที่ยว และในการทำธุรกรรมการเงินนานาชาติอื่น ๆ

สกุลเงินต่างประเทศมีค่าแลกเปลี่ยนต่อกันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) ซึ่งระบุว่าเงินตราหนึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราอื่นๆ ในอัตราที่เท่าใด สกุลเงินต่างประเทศสามารถถูกซื้อหรือขายในตลาดแลกเปลี่ยนเพื่อการซื้อขายหรือการลงทุนในหลายประเทศ นอกจากนี้ สกุลเงินต่างประเทศยังมีความสำคัญในการวัดมูลค่าระหว่างประเทศ (Foreign Exchange Reserves) และการทำธุรกรรมระหว่างธนาคารกลางของประเทศที่มีผลต่อนโยบายเงินและเศรษฐกิจในประเทศ

ตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่ใหญ่และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วทุกวัน การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนสามารถมีผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และเศรษฐกิจโลก นั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงในเงินตราต่างประเทศมีผลต่อผู้คนและธุรกิจทั่วโลกในวิธีต่างๆ และมักถูกติดตามเป็นอีเว้นต์ที่มีความสำคัญในข่าวสารการเงินและเศรษฐกิจ