อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ บันทึกหมวดบัญชี

[Total: 1309 Average: 5]

อาคารระหว่างก่อสร้าง

อาคารระหว่างก่อสร้าง คือ ?

อาคารระหว่างก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาก่อสร้าง โดยปกติแล้วจะมีการแบ่งจ่ายเป็น งวดๆ แล้วแต่ว่าจะแบ่งกี่งวด บัญชีนี้ถือเป็นสินทรัพย์ ในทางบัญชีอีกด้วย

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวดไหน ?

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคารระหว่างก่อสร้าง

1.หากกิจการได้รับเงินกู้จากธนาคารมาแล้ว และมีการกำหนดจ่ายชำระในแต่ละงวด งวดละ 200,000 บาท

อาคารระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top