รับทำบัญชี.COM | อาคารระหว่างก่อสร้างปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

อาคารระหว่างก่อสร้าง

อาคาร ระหว่างก่อสร้าง คือ

อาคาร ระหว่างก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ มีการกู้ยืมเงินเพื่อนำมาก่อสร้าง โดยปกติแล้วจะมีการแบ่งจ่ายเป็น งวดๆ แล้วแต่ว่าจะแบ่งกี่งวด บัญชีนี้ถือเป็นสินทรัพย์ ในทางบัญชีอีกด้วย

อาคาร ระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวดไหน

อาคาร ระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่าง การ บันทึก บัญชี ค่า ก่อสร้าง

1.หากกิจการได้รับเงินกู้จากธนาคารมาแล้ว และมีการกำหนดจ่ายชำระในแต่ละงวด งวดละ 200,000 บาท

อาคารระหว่างก่อสร้าง

อาคาร ระหว่างก่อสร้าง อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

อาคาร ระหว่างก่อสร้าง คือ
อาคาร ระหว่างก่อสร้าง คือ
Click to rate this post!
[Total: 227 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )