รับทำบัญชี.COM | 100 รวมอาชีพช่างสารพัดช่างที่เป็นที่นิยม?

Click to rate this post!
[Total: 241 Average: 5]

รวมอาชีพช่าง

 1. ช่างไฟฟ้า (Electrician)

  • ข้อดี: งานช่างไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในบ้านหรืออาคารพาณิชย์ มีอัตราตอบแทนที่ดีและมีความเสถียรในการทำงาน
  • ข้อเสีย: อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยเนื่องจากการทำงานกับไฟฟ้า และบางครั้งต้องทำงานในสถานที่ที่แออัดหรือลำบาก
 2. ช่างไม้ (Carpenter)

  • ข้อดี: งานช่างไม้ให้ความสำคัญกับความชำนาญและความคล่องตัวในการสร้างสิ่งของที่ดีงาม มีความหลากหลายในงานที่ทำ
  • ข้อเสีย: อาจต้องทำงานในสถานที่ซับซ้อนและเงื่อนไขทางกายภาพที่ยากลำบากบ้าง และความสามารถในการตรวจสอบและวางแผนอาจเป็นสิ่งที่จำเป็น
 3. ช่างเหล็ก (Welder)

  • ข้อดี: ช่างเหล็กมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อโครงสร้างเหล็ก มีอัตราตอบแทนที่ดีและความต้องการในงานนี้สูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย เช่น อากาศร้อน ความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเผาผลาญ เป็นต้น
 4. ช่างเครื่อง (Machinist)

  • ข้อดี: งานช่างเครื่องต้องการทักษะทางเทคนิคที่สูง มีความเป็นสากล และมีอัตราตอบแทนที่ดี
  • ข้อเสีย: อาจต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังและสภาพอากาศที่ไม่สบาย เช่น อากาศร้อน อากาศชื้น เป็นต้น
 5. ช่างปูน (Mason)

  • ข้อดี: งานช่างปูนเกี่ยวข้องกับการสร้างโครงสร้างและต่อเติม มีความต้องการสูงและมีโอกาสทำงานในโครงการใหญ่
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานนอกสถานที่และในสภาพแวดล้อมที่กดดัน อาจมีความเสี่ยงต่ออันตรายเนื่องจากการทำงานกับวัสดุกำมะถัน
 6. ช่างท่อ (Plumber)

  • ข้อดี: งานช่างท่อมีความจำเป็นสำหรับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบท่อน้ำและท่อระบายน้ำในอาคาร มีอัตราตอบแทนที่น่าพึงพอใจและความต้องการในงานนี้สูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและสถานที่แออัด บางครั้งอาจต้องเผชิญกับน้ำย่อยและสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
 7. ช่างเครื่องเสียง (Audio Engineer)

  • ข้อดี: งานช่างเครื่องเสียงเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งระบบเสียงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารสำหรับการแสดงภาพยนตร์หรือการแสดงสด มีความหลากหลายในงานที่ทำ
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสถานที่ที่มีเสียงดังและอาจต้องทำงานตลอดเวลาที่ไม่เป็นไปตามเวลาปกติ เช่น งานดนตรีสดในกลางคืน
 8. ช่างแอร์คอนดิชั่น (Air Conditioning Technician)

  • ข้อดี: งานช่างแอร์คอนดิชั่นเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบปรับอากาศในอาคาร มีความต้องการสูงและอัตราตอบแทนที่ดี
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมร้อนและชื้น บางครั้งอาจต้องเผชิญกับสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
 9. ช่างเคลือบ (Painter)

  • ข้อดี: งานช่างเคลือบเกี่ยวข้องกับการทาสีและเพลิงที่สวยงามให้กับผนัง หรือวัสดุอื่น ๆ มีความหลากหลายในงานที่ทำ
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นและสารเคมี อาจต้องทำงานในที่สูงหรือแคบบางครั้ง
 10. ช่างกระจก (Glazier)

  • ข้อดี: งานช่างกระจกเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมแซมแก้วหรือกระจกในโครงการสถาปัตยกรรม มีความต้องการสูงและมีโอกาสทำงานในโครงการใหญ่
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสถานที่ที่สูง และมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากแก้วหรือกระจกที่เปราะบาง
 11. ช่างกระเบื้อง (Tile Setter)

  • ข้อดี: งานช่างกระเบื้องมีความสำคัญในการตกแต่งผิวพื้นและผนังในอาคาร มีความหลากหลายในรูปแบบและลวดลายของงานที่ทำ
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ชื้น และอาจต้องยกของหนักตลอดเวลา
 12. ช่างสี (Decorator/Painter)

  • ข้อดี: งานช่างสีมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงและตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร มีความสร้างสรรค์ในการสร้างความสวยงาม
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นและสารเคมี อาจต้องทำงานในที่สูงหรือแคบบางครั้ง
 13. ช่างฝีมือทั่วไป (Handyman)

  • ข้อดี: งานช่างฝีมือทั่วไปเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร มีความหลากหลายในงานที่ทำและมีความต้องการสูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ต้องมีความรู้ความชำนาญในหลายสาขาและทักษะที่หลากหลาย
 14. ช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า (Appliance Installer)

  • ข้อดี: งานช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความจำเป็นในการติดตั้งและกำหนดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า มีอัตราตอบแทนที่น่าพึงพอใจ
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสถานที่แออัดและเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง
 15. ช่างยนต์ (Mechanic)

  • ข้อดี: งานช่างยนต์เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์และยานพาหนะอื่น ๆ มีอัตราตอบแทนที่น่าพึงพอใจและมีความต้องการสูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมกลุ่มควันและสารเคมี เช่น อาคารซ่อมรถ
 16. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technician)

  • ข้อดี: งานช่างอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า มีความต้องการสูงและมีโอกาสทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่แออัดและต้องมีความรอบคอบในการระบายอากาศและการจัดการสารเคมี
 17. ช่างก่ออิฐ (Bricklayer)

  • ข้อดี: งานช่างก่ออิฐมีบทบาทสำคัญในการสร้างโครงสร้างด้วยอิฐหรือบล็อกคอนกรีต มีความคล่องตัวในการทำงานและอัตราตอบแทนที่ดี
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและอากาศที่แห้งและร้อน ต้องใช้ความพยายามในการยกอิฐหนักและการทำงานในที่สูง
 18. ช่างเครื่องเสียงรถยนต์ (Car Audio Installer)

  • ข้อดี: งานช่างเครื่องเสียงรถยนต์เกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งระบบเสียงในรถยนต์ มีความสนุกสนานและความคล่องตัวในงานที่ทำ
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและขอบเขตของรถยนต์ที่แคบ และอาจต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าในรถยนต์
 19. ช่างเชื่อมตัดเหล็ก (Metal Fabricator)

  • ข้อดี: งานช่างเชื่อมตัดเหล็กเกี่ยวข้องกับการประกอบโครงสร้างและการตัดเหล็ก มีความชำนาญและความต้องการในงานนี้สูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีความร้อนและมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเพื่อปกป้องความปลอดภัย
 20. ช่างปูนฉาบ (Plasterer)

  • ข้อดี: งานช่างปูนฉาบเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผิวและการตกแต่งภายในอาคาร มีความสวยงามในงานที่ทำและมีอัตราตอบแทนที่ดี
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ชื้นและต้องใช้ความพยายามในการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์เสร็จสมบูรณ์และสวยงาม
 21. ช่างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย (Security System Installer)

  • ข้อดี: งานช่างติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและการปรับแต่งระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ มีความต้องการในงานนี้สูงและอัตราตอบแทนที่ดี
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ต้องมีความรอบคอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
 22. ช่างสร้างแบบ (Model Maker)

  • ข้อดี: งานช่างสร้างแบบเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองของผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้าง มีความสร้างสรรค์และความคล่องตัวในการทำงาน
  • ข้อเสีย: ต้องใช้ความพยายามในการทำงานที่ละเอียดและอาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อสร้างแบบจำลองที่แม่นยำ
 23. ช่างทาสีรถยนต์ (Automotive Painter)

  • ข้อดี: งานช่างทาสีรถยนต์เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและทาสีรถยนต์ มีอัตราตอบแทนที่ดีและมีความต้องการสูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นและสารเคมี ต้องใช้ความรอบคอบในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
 24. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrician)

  • ข้อดี: งานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรม มีอัตราตอบแทนที่ดีและมีความต้องการในงานนี้สูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงและสภาพอากาศที่ไม่สมบูรณ์
 25. ช่างต่อท่อน้ำและท่อระบายน้ำ (Plumbing and Pipefitting)

  • ข้อดี: งานช่างต่อท่อน้ำและท่อระบายน้ำมีความจำเป็นในการติดตั้งและซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบระบายน้ำในอาคาร มีความต้องการในงานนี้สูงและมีโอกาสทำงานในโครงการใหญ่
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและสถานที่แออัด บางครั้งอาจต้องเผชิญกับน้ำย่อยและสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
 26. ช่างยิงเสาเข็ม (Steel Erector)

  • ข้อดี: งานช่างยิงเสาเข็มเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งโครงสร้างเหล็กในโครงการก่อสร้าง มีอัตราตอบแทนที่ดีและความต้องการในงานนี้สูง
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย เช่น ทำงานในความสูง และมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากวัสดุเหล็กที่หนัก
 27. ช่างปิดทอง (Sheet Metal Worker)

  • ข้อดี: งานช่างปิดทองเกี่ยวข้องกับการตัดและปรับรูปแบบแผ่นโลหะเพื่อใช้ในการสร้างโครงสร้างหรือผลิตภัณฑ์ มีความสร้างสรรค์และความคล่องตัวในงานที่ทำ
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ละเอียดและมีเสียงดัง
 28. ช่างสร้างเครื่องจักร (Machine Builder)

  • ข้อดี: งานช่างสร้างเครื่องจักรเกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับแต่งเครื่องจักร มีความต้องการสูงและอัตราตอบแทนที่ดี
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ซับซ้อนและอาจต้องยกของหนัก
 29. ช่างเพาะเลี้ยงพืช (Horticulturist)

  • ข้อดี: งานช่างเพาะเลี้ยงพืชเกี่ยวข้องกับการดูแลและปลูกพืช มีความสร้างสรรค์ในการออกแบบและสร้างสวนสวยงาม
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศและสภาวะดินที่ไม่แน่นอน ต้องใช้ความพยายามในการดูแลและปลูกพืชให้เติบโตอย่างสมบูรณ์
 30. ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (Tailor)

  • ข้อดี: งานช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเสื้อผ้า มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและมีโอกาสในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์
  • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ละเอียดและต้องใช้ความพยายามในการดูแลและปลูกพืชให้เติบโตอย่างสมบูรณ์
 1. ช่างจัดสวน (Landscaper)
 • ข้อดี: งานช่างจัดสวนเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างสวนหรือพื้นที่ภูมิทัศน์ มีความสวยงามในงานที่ทำและมีความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับสภาวะอากาศและสภาวะดินที่ไม่แน่นอน ต้องใช้ความพยายามในการดูแลและปลูกพืชให้เติบโตอย่างสมบูรณ์
 1. ช่างทาเสาเข็ม (Rebar Installer)
 • ข้อดี: งานช่างทาเสาเข็มเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งเสาเข็มเพื่อเสริมโครงสร้าง มีความสามารถในการอ่านแบบและทักษะในการทำงานเสาเข็มที่สูง
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างไฟฟ้าโรงงาน (Industrial Electrician)
 • ข้อดี: งานช่างไฟฟ้าโรงงานเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในโรงงาน มีอัตราตอบแทนที่ดีและมีความต้องการในงานนี้สูง
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงและสภาพอากาศที่ไม่สมบูรณ์
 1. ช่างต่อท่อระบายน้ำ (Plumber)
 • ข้อดี: งานช่างต่อท่อระบายน้ำเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบระบายน้ำในอาคาร มีความต้องการในงานนี้สูงและมีโอกาสทำงานในโครงการใหญ่
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและสถานที่แออัด บางครั้งอาจต้องเผชิญกับน้ำย่อยและสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
 1. ช่างติดตั้งพื้น (Flooring Installer)
 • ข้อดี: งานช่างติดตั้งพื้นเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งพื้นผิวในอาคาร มีความหลากหลายในวัสดุและลวดลาย มีความสวยงามในงานที่ทำ
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ละเอียดและต้องใช้ความพยายามในการทำงานที่ถูกต้องและมีคุณภาพ
 1. ช่างเหล็ก (Metalworker)
 • ข้อดี: งานช่างเหล็กเกี่ยวข้องกับการผลิตและปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างสร้างแผ่นพับ (Sheet Metal Fabricator)
 • ข้อดี: งานช่างสร้างแผ่นพับเกี่ยวข้องกับการปรับแต่งและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแผ่นโลหะ มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างเซรามิก (Ceramic Tile Installer)
 • ข้อดี: งานช่างเซรามิกเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งกระเบื้องเซรามิกในอาคาร มีความคล่องตัวในการสร้างสรรค์และมีความหลากหลายในลวดลายและสี
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ละเอียดและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างสร้างอาคาร (Construction Carpenter)
 • ข้อดี: งานช่างสร้างอาคารเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและติดตั้งโครงสร้างไม้ในการสร้างอาคาร มีความสามารถในการอ่านแบบและทักษะในการทำงานโครงสร้างไม้ที่สูง
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างประปา (Pipefitter)
 • ข้อดี: งานช่างประปาเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและซ่อมแซมระบบท่อน้ำและระบบประปาในอาคาร มีความต้องการในงานนี้สูงและมีโอกาสทำงานในโครงการใหญ่
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมและสถานที่แออัด บางครั้งอาจต้องเผชิญกับน้ำย่อยและสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย
 1. ช่างตัดและเชื่อมโลหะ (Metal Cutter and Welder)
 • ข้อดี: งานช่างตัดและเชื่อมโลหะเกี่ยวข้องกับการตัดและเชื่อมโลหะเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้าง มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและมีความต้องการในงานนี้สูง
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ละเอียดและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างทำไม้ (Woodworker)
 • ข้อดี: งานช่างทำไม้เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับแต่งผลิตภัณฑ์จากไม้ มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ซับซ้อนและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างสร้างเหล็กเส้น (Ironworker)
 • ข้อดี: งานช่างสร้างเหล็กเส้นเกี่ยวข้องกับการติดตั้งและปรับแต่งโครงสร้างเหล็กในการก่อสร้าง มีความคล่องตัวในการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างเหล็ก
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น ทำงานในความสูงและเผชิญกับวัสดุเหล็กที่หนัก
 1. ช่างตัดเย็บหนัง (Leatherworker)
 • ข้อดี: งานช่างตัดเย็บหนังเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์จากหนัง มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและมีความหลากหลายในลวดลายและสี
 • ข้อเสีย: ต้องใช้ความพยายามในการทำงานที่ละเอียดและต้องมีความชำนาญในการตัดเย็บและประสานงานกับวัสดุหนัง
 1. ช่างสร้างโครงสร้างเหล็ก (Structural Steel Fabricator)
 • ข้อดี: งานช่างสร้างโครงสร้างเหล็กเกี่ยวข้องกับการผลิตและปรับแต่งโครงสร้างเหล็กในการก่อสร้าง มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและความคล่องตัวในการสร้างสรรค์
 • ข้อเสีย: ต้องใช้ความพยายามในการทำงานที่ละเอียดและต้องมีความชำนาญในการตัดและเชื่อมโครงสร้างเหล็ก
 1. ช่างก่ออิฐ (Bricklayer)
 • ข้อดี: งานช่างก่ออิฐเกี่ยวข้องกับการตั้งและต่อกำแพงอิฐในการก่อสร้าง มีความสามารถในการทำงานกับวัสดุอิฐและการสร้างสรรค์โครงสร้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอิฐ
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ละเอียดและต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตราย
 1. ช่างตัดผม (Hairstylist)
 • ข้อดี: งานช่างตัดผมเกี่ยวข้องกับการดูแลและปรับแต่งทรงผม มีความสร้างสรรค์ในการทำงานและโอกาสในการสร้างผลงานที่สวยงาม
 • ข้อเสีย: ต้องใช้ความชำนาญและความสำคัญในรายละเอียดเพื่อให้ได้ทรงผมที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 1. ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ (Automotive Mechanic)
 • ข้อดี: งานช่างซ่อมบำรุงรถยนต์เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ มีอัตราตอบแทนที่ดีและมีความต้องการในงานนี้สูง
 • ข้อเสีย: ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย เช่น การทำงานในรถยนต์ที่ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่อาจเป็นอันตราย
 1. ช่างตัดเย็บผ้า (Seamstress)
 • ข้อดี: งานช่างตัดเย็บผ้าเกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้า มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและมีโอกาสในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์
 • ข้อเสีย: ต้องใช้ความพยายามในการทำงานที่ละเอียดและความสำคัญในรายละเอียดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
 1. ช่างออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • ข้อดี: งานช่างออกแบบกราฟิกเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะและออกแบบที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์ โลโก้ เว็บไซต์ และอื่น ๆ มีความสร้างสรรค์ในงานที่ทำและมีความหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ข้อเสีย: ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ออกแบบเพื่อสร้างผลงานที่น่าสนใจ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )